Verselemző

RitmusképletRímSzótag
I. Stáció
-    - U- 

  
Ha mennem kell, elindulok,
 U  -  -   -    U -  U -   
felkelek némán, szótlanul.
 -  U -   - -     -  U U  
Égre nézek, és mondom
-  U  - U   -   -  -  
csendesen:
  -  U -   
Szólj hozzám kedvesen,
  -    -  -   -  U U  
Uram, itt vagyok!
U U   -    U  U   

 
Utolsó könnyem elhullatom,
U -  -  -   U  -  -  U U  
inni adok a földnek, látom, szomjazik.
-  U U U  U  -   -    - -     -  U U  
Égre nézek, és mondom
-  U  - U   -   -  -  
csendesen:
  -  U -   
Szólj hozzám kedvesen,
  -    -  -   -  U U  
Uram, itt vagyok!
U U   -    U  U   

  
Remegve még fogom kezed,
 U -  U  -   U -   U U  
imádkozom, talán tehetem.
U -  U -    U -   U U U  
Égre nézek, és mondom
-  U  - U   -   -  -  
csendesen:
  -  U -   
Szólj hozzám kedvesen,
  -    -  -   -  U U  
Uram, itt vagyok!
U U   -    U  U   

  
Végül Reád nézek,
 - -   U-   - -   
végigsimítom fáradt kezem
 - -  U - -   - -    U U 
arcodon, Rád nézek, mosolygok!
-  U -    -   - -    U -   U  
Égre nézek, és mondom
-  U  - U   -   -  -  
csendesen:
  -  U -   
Szólj hozzám kedvesen,
  -    -  -   -  U U  
Uram, itt vagyok!
U U   -    U  U   

 
II. stáció
U-    - U- 

  
Fáradt szolgád feléd nyújtja gyönge kezét.
 - -     -  -   U -    -   U   -  U  U -  
Istenem, kérlek, várj, ne menj tovább.
-  U -    -  -    -     U  -    U -   
Itt vagyok bűnösen, megtörve,
-    U  -   - U -    -  -  U  
de tiszta szívvel, Uram.
 U  -   U   -  U   U U   

  
Mit vársz tőlem, mit tegyek?
 -   -     - -    -   U  -   
Tanúságot, vagy prédikáljak,
 U - - -    -     - U -  -   
hogy Te vagy: Te, a mindenség alkotója?
 -    U  -     U  U  -  -  -  -  U - U  
Kiből lettem én, oldalbordából formázott.
 U -   -  U  -   -  -  -  - -   -  - -    

  
Számba lehelte az életet, fülembe a szót.
  -  U  U -  U U  - U -    U -  U U   -   
Szívembe érzelmet, mi most gyötör.
  - -  U -  -  -    U  -     U -   
Dárdád szúrod belém, azt, mit Fiadba döftek,
 -  -    - -   U -   -     -   U-  U  -  -   
testem ne a kárhozat porában nyugodjon.
 -  -   U U  -  U -   U - -    U -  U   

  
Tetteim miatt van szenvedés, mi sokszor fáj,
 -  U-   U-    -    -  U -    U  -   -   -   
de talán értelmét meglelem...
 U  U -  -  -  -   -  U -     
Kapaszkodom, Uram, ajkam kiált.
 U -   U U   U U   -  -   U-    
hosszú kabátodba, miben sorsom viszed.
 -   -  U - -  U   U -   -  -   U  U   

  
Feledni próbálom szenvedésem,
 U -  -   - - -    -  U - U  
utat, mire lépnem bűn volt,
U -    U U  -  -   -   -    
csak vonszolom aléltan, elgyötörve
  -   -   U U  U -  U   -   U -  U 
szétfoszlott álmom az életen:
  -  -   -   -  U  U  - U U   

  
Ki választ talán talál...
 U  - -     U -   U -     
Szükség van-e arra, hogy létezem?
  -  -   U  U -  U   -    - U U   

 
III. stáció
UU-    - U- 

  
Beleim hajókötelek,
 U U-   U - U U -   
lógnak belőlem,
 -  -   U - -   
húzom őket, mint életem,
 - U  - -    -   - U -   
mit lehet, elvesztettem.
 -   U U   -  -   -  -   
Gyönge lábaim, mint
  -  U  - U-    -  
elszáradt faág, nem bírja,
-   - -    U-    -   -  U  
hogy menni kell.
 -    -  U  -    

 
IV. stáció
-     - U- 

 
Itt vagyok, jó anyám.
-    U  -    - U  -   
Nem úgy ölellek, mint egykor,
 U  -   U -  -    -   -   -   
mikor még ártatlan voltam,
 U -   -  -  -  -   -  -   
hófehér, mint a halotti lepel.
 - U -    -   U  U -  U  U -   
Nem érzem meleged, hiába
 U  -  -   U U -    U- U 
szorítalak, csak reszketek.
  U - U -     -   -   U U   

  
V. stáció
     - U- 

  
Ne hagyj elesni önmagam,
 U  -    U -  U -  U -   
ne legyek otthontalan,
 U  U  U  -   -  U -   
ne legyek, ki gyönge,
 U  U  -    U   -  U 
elesik, ha meglökik.
U U -    U  -  U U   

  
VI. stáció
 -    - U- 

 
Itt vagyok újra, mint halott.
-    U  U  -  U   -    U -   
Arcom temetem bűneimbe...
-  -   U U -   - U-  U    
Talán ehhez van jogom.
 U -  -  -   -   U -   
Nincs már ahhoz, hogy
 -     -  -  -    -   
más könnyét töröljem
 -   -   -   U -  -  
kezeimmel, mi koszos.
 U U-  -    U  U  U   

  
VII. stáció
 U-    - U- 

 
Uram, várj meg! Ne menj!
U -    -    -    U  -    
Nem érlek utol.
 U  -  U  U -   
Nem érzem illatod,
 U  -  U  -  U -   
nem látom kezed,
 -   - -   U -   
hol vagy, Uram, kérlek,
 -   U    U -    -  -   
szólj nekem!
  -    U U   

  
VIII. stáció
 UU-    - U- 

  
Siratnak.
 U -  U  
Azt, ki voltam egykor.
-     U  -  U  -   -   
Ki kezét nyújtotta feléd.
 U  U -    -  -  U  U -  
Emlékszem, milyen volt a gyerekkor.
-  -   -    U  -   -   U   U -  -   
Szép, díszes.
  -    -  -   
Dicsérték nevemet.
 U  -  -   U U -   
Most meg?
 -    -   
Siratják életem.
 U -  -  - U U   

 
IX. stáció
-     - U- 

  
Megfáradtam, Uram.
 -  - -  U   U U  
Elvesztem, lehet végeztem?
-  -   -    U -   - -  -   
Nincs már dolgom tovább.
 -     -   -  -   U -    
Hiába kérdeztem,
 U- U  -  -  -   
merre menjek tovább...
 -  U  -  -   U -      

  
X. stáció
     - U- 

  
Levetkőztették azt, ki vagyok,
 U -  -  -  -  -     U  U  -   
lenyúzták bőrömet, s
 U  -  -   - U -     
lelkem meggyötörve,
 -  -   -   U -  U  
kérlelve reszketett,
 -  -  U  -   U -    
nem tudta, miért nyúzták, alázták meg?
 -   -  U   U-     -  -   U -  -   U   

  
XI. stáció
 -    - U- 

  
Célba értem volna?
 -  U -  -   -  U  
Megfáradt tagjaim remélik,
 -  - -    -  U-   U - U  
itt a vég, nem kell menni tovább.
-   U  -    -   -    -  U  U -    
Kibírom, ha belém döfik
 U - -    U  U -   U U 
az élet vigyorát, megcsapnak
U  - -   U  U -    -   -  -  
vétkeimnek faágával,
 -  U-  -   U- - -   
s kiáltják felém: Bűnös!
   U-   -   U -    - U   

  
XII. stáció
 U-    - U- 

  
Vége van.
 - U  U  
Ennyi volt a szenvedés.
-   U  -   U   -  U -   
Meghaltam, s talán
 -  -  -      U - 
így van helyén.
-    -   U  -   
Most már gyalázhatnak,
 -    -    U -  -  -   
testem már nem él.
 -  -   -   U  -   

  
XIII. stáció
 UU-    - U- 

  
Testem elernyedt.
 -  U  U -   -    
Mint rohadt gyümölcs, lóg
 -    U -     U -      - 
az élet akasztófáján.
U  - U  U -   - - -   
Leveszik, s anyám karjába helyeznek.
 U U  -     U  -   -  - U  U  -  -   
Folyik a könnye, testemen csurog,
 U  U  U  -   U   -  U -    U -   
s én csak üveges szemmel bámulok reá:
  -    U  U U -    -  -   - U -   U- 
Édesanyám, vége, már otthon vagyok.
- U U  -    - U   -  -   -   U  U   

  
XIV. stáció
 -     - U- 

  
"Íme, hát megleltem hazámat."
 - U   -   -  -  -   U - -    
Most már pihenhetek, szenvedésem
 -    -   U -  U -     -  U - -  
véget ért. Nem kell kérnem már, hogy
 - U  -     -   -    -  -   -    -   
valaki fogja meg kezem, s ne kelljen
 U U U  -  U  -   U -      U  -   U 
egyedül harcolnom az élet fojtogató,
U  U -   -  -  U  U  - -   -  U U -  
rideg, fájdalmas vigyorával.
 U -    -  -  -   U  U - U   

 
Epilógus
U U - U  

  
Végül Reád nézek,
 - -   U-   - -   
végigsimítom fáradt kezem
 - -  U - -   - -    U U 
arcodon, rád nézek, mosolygok!
-  U -    -   - -    U -   U  
Égre nézek, és mondom
-  U  - U   -   -  -  
csendesen:
  -  U -   
Szólj hozzám kedvesen,
  -    -  -   -  U U  
Uram, itt vagyok!
U U   -    U  U  
A

 4

A

B

C

D

D

A

 8

8

7

3

6

5

A

B

A

C

C

A

 9

12

7

3

6

5

A

A

B

A

A

C

 8

9

7

3

6

5

A

B

C

C

B

B

D

 6

9

9

7

3

6

5

A

 5

A

B

C

D

 12

10

9

7

A

B

C

D

 7

9

12

13

A

B

C

D

 14

10

13

13

A

B

C

D

 13

9

10

12

A

B

C

D

 10

8

11

9

A

B

 7

10

A

 6

A

B

A

A

C

D

E

 8

5

8

7

6

8

4

A

 4

A

B

C

D

E

D

 6

8

8

10

9

8

A

 3

A

A

B

C

 8

7

6

7

A

 4

A

B

C

C

D

C

 8

9

7

5

6

7

A

 5

A

B

C

A

D

A

 6

5

6

5

6

3

A

 6

A

B

C

B

D

E

F

E

 3

6

8

10

3

6

2

6

A

 4

A

B

C

B

C

 6

8

6

6

6

A

 3

A

B

B

C

D

 9

6

6

6

11

A

 4

A

B

C

B

D

E

F

 6

9

9

8

9

8

7

A

 5

A

B

C

B

D

B

 3

7

5

4

6

5

A

 6

A

B

C

A

B

D

E

 5

6

8

11

10

12

11

A

 4

A

B

C

D

E

A

 9

10

9

11

13

9

A

 4

A

B

C

C

B

B

D

 6

9

9

7

3

6

5Alliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliteráció

AlliterációAlliteráció

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom