Verselemző

RitmusképletRímSzótag
Isten minden embert igaznak teremtett,
-  -   -  U  -  -   U -  -   U -  -    
De sok kigondolást ők mégis kerestek.
 U  -   U -  U -   -   - -   U -  -   
Példaképet adott, szabad a választás.
 -  U - U  U -      U U  U  - -   -  
Aki nem követi, lesz annak csalódás.
U U  -   U U U   U   -  -    U - -   

  
Nagyon rövid lett már ez a földi élet,
 U  -   U -   -    -  U  U  -  U - -   
Pedig Matuzsálem élt majd ezer évet,
 U -   U U  - U  -    -   U U  - -   
Már ezután gonosz lett az emberiség,
 -  U U -   U -    -   U  -  U U -  
Az Isten azt mondta, százhúsz legyen elég.
U  -  U  -    -   U    -  -    U  U  U -   

 
Utána megbánta, hogy embert teremtett,
U - U  -  -  U   U   -  -    U -  -    
Jött az özönvíz, s a gonoszok vége lett.
 -   U  U -  -     U  U U  -   - U  -   
Egyedül csak Noét igaznak találja,
U  U -    -   U-  U -  -   U -  U 
Azért menekült meg ő és a családja.
U -    U U -    U  - -  U   U -  U  

 
Ők nyolcan mehettek végül a bárkába,
-    -  -   U -  -   - U  U  -  - U 
Az emberiségnek legyen folytatása.
U  -  U U -  -   U  -   -   U - U  
Vízben elpusztult az örök élet fája,
 -  U  -  -   -   U  U U  - -   - U  
Tovább az Istennek nincsen gondja rája.
 U -   U  -  -  -   -   -   -   U  - U  

  
Megváltozott a Föld, a sarkok befagytak,
 -  -  U -   U  -    U  -  -   U -   U  
Ezért örülhetünk télnek és tavasznak.
U -   U -  U -    -  U  -   U -   -   
Csakis azóta van az ősz és a nyár is,
  U U  U - U  U  U  -   -  U   -  U  
A szövetség jele még a szivárvány is.
U   U -  -   U U  -  U   U -  -   U   

 
Ekkor emelkedtek magasra a hegyek,
-  U  U -  -  -   U -  U U  U  -   
Nagyok és mélyek is, lettek a tengerek.
 U  U  -   -  U  -    -  U  U  -  U -   
Nem lesz több özönvíz, Isten megígérte,
 -   -    -   U -  -   -  -   U - -  U  
Mikor szövetségét Noéval kötötte.
 U -    U -  - -   U- -   U -  U  

  
Melegen süt a nap, simogat a szellő,
 U U -   U  U  -    U U U  U   -  -  
Csak özönvíz óta van az égen felhő.
  U  U -  -  - U  U  U  - -   -  - 
Azóta öntözi az eső a földet,
U - U -  U U U  U - U  -  -   
Minden növekedjen, legyen a fű zöldebb.
 -  -   U U -  -    U  U  U  -  -  -    

  
Gyönyörű lett a Föld, minden olyan csodás,
  U  U -  -   U  -     -  U  U  -    U -   
Hegyek és az erdők, sok csobogó forrás.
 U  U  -  U  -  -    -    U U -  -  -  
A virágzó mezők, sok daloló madár,
U  U -  -  U -    -   U U -  U -  
Éneküktől zengő berek és a határ.
- U -  -   -  -  U U  -  U  U -   

 
És azóta van, hogy húst ehet az ember.
-  U - U  -    -    -   U U  U  -  U  
Egyes vadállatok nem füvet, húst esznek.
U  -   U -  U -   -   U -    -   -   -   
Mindez tökéletes, így lett körforgása,
 -  -   U - U U   -    -    -  -  - U 
Az egész természet az embert szolgálja.
U  U -    -  -  U  U  -  -     -  -  U  

 
Ezután is voltak már olyan városok,
U U -  -   -  -   -  U  -   - U U  
Ahol a gonoszság elhatalmasodott.
U U  U  U -   -  -  U -  U U -    
Szodoma, Gomora is azért pusztult el,
  U U U   U U U U  U -    -   -   U  
Isten megbüntette kénköves esővel.
-  -   -  -  -  U  -  U U  U - U   

 
Ábrahám az Istent hiába kérlelte,
-  U -  U  -  -    U- U  -  -  U  
Nem volt ott tíz igaz, Lótot megmentette.
 -   -   -    -  U -    - -   -  -  -  U  
De nem menekült meg, csak ő és két lánya,
 U  -   U U -    -     U  - -   -   -  U  
Mert feleségének volt kíváncsisága.
 -    U U - - -   -    - -   U - U  

  
Nem tudta elhagyni, hátra is tekintett,
 -   -  U -  -   U   -  U -   U -  -    
Mert nem fogadott szót, rögtön sóbálvány lett.
 -    -   U U -     -    -  -   - -  -    -    
Gonosz városokat minek is engedett,
 U -    - U U -   U U  U  -  U -   
Isten azelőtt még ilyet sohasem tett.
-  U  U U -    -  U  -   U U -   -    

  
Mennyit kell még itt az embernek szenvedni,
 -   -   -    -  -   U  -  -  -    -  -  U  
Hiába szeretne csak jót cselekedni.
 U- U   U -  U   -   -    U U -  U  
Mindig csak jót tenni, azt sajnos nem lehet,
 -  -    -   -   -  U  -    -  -   -   U -   
Valamikor régen Ádám is vétkezett.
 U U U -   - U  - -  -   -  U -    

 
Addig is arra kell most már törekedni,
-  U  U  -  U  -    -    -   U U -  U 
Önzésed feladva másoknak jót tenni.
-  - -   U -  U  - -  -   -   -  U  
Ha az ember rájön, hogy ő csak egy semmi,
 U U  -  -   - -    U   -   U  -    -  U  
Csak az Isten tud már rajta segíteni.
  U  U  -  -   -   -   -  U  U - U U  

 
Ádám és Éva is, mindkettő vétkezett,
- -  -  - U -    -   -  -  -  U -   
Ezért elvesztettük az örök életet.
U -   -  -   -  U  U  U U  - U U  
Az ember elhiszi, hogy nem tökéletes,
U  -  U  -  U  U   -    -   U - U -   
Krisztus meghalt érte, Ő könyörületes.
  -   -   -  -   -  U  -  U  U U U U   

  
Megbocsátja a bűnt, ha megvallod neki,
 -  U  -  U U  -     U  -  -  -   U U 
Elkövetett bűnért mégis kell szenvedni.
-  U U -    - -    - -   -     -  -  U  
Vigasztalás legyen, számodra az a hit,
 U -   U -   U  -     - -  U U  U  -   
Hogy a sok szenvedés bűntől megszabadít!
 U   U  -    -  U -   -  -   -   U U -   

  
Villámok csapdosnak, esik jeges eső,
 -  - -    -  -  U   U -   U U  U - 
Az ember elbújik, nehezen jön elő.
U  -  U  -  - -    U U -   U  U -  
Bűnös, mert a Földet mindig csak pusztítja,
 - -    -   U  -  -   -  -    -   -   -  U  
Nem kerülheti el Istennek haragja.
 -   U -  U U U  -  -  -   U -  U  

  
Ha a Föld gyönyörű, minden olyan csodás,
 U U  -     U  U -   -  U  U  -    U -  
Akkor miért van itt ez a sok rombolás?
-  -   U-    U  -   U  U  -   -  U -  
Az ember kivágja mind az esőerdőt,
U  -  -   U -  U  -   U  U --  -   
Nem védi, csak irtja az oxigéntermőt.
 -   - U    U  -   U U  U U -  -  -   

  
Nem sokáig tart már ez a földi élet,
 -   U --   -    -  U  U  -  U - -   
Katasztrófa, járvány pusztítja a népet.
 U -    - U   -  -    -   -  U U  - -   
Ne csodálkozz rajta, nem az idő hozta,
 U   U -  -    -  U   U  U  U -  -  U  
Hiszen ezt az ember magának okozta.
 U  U  -   U  -  -   U - U  U -  U  

  
Hiába szabott ránk Isten százhúsz évet,
 U- U   U -    -   -  -    -  -   - -   
Hisz annyi ideig már kevesen élnek.
 U   -   U U U-   -   U U U  -  -   
Mózes még azt írta, talán hetven-nyolcvan,
 - -   -  -   -  U   U -   -  -    -   -   
De sajnos, nem élnek már addig sem sokan.
 U  -  -    U  -  -   -  -  -   -   U U   

 
Elpusztul majd a Föld, a Gonosz is vele,
-  -   -   -   U  -    U  U U   -   U U  
Mert lesz az Istennek végső ítélete.
 -    U   U  -  -  -   -  - - - U U  
Mi csak azt várhatjuk, a Megváltó jöjjön,
 U   U  -    -  -  U   U  -  -  -  -  U  
Addig sok szenvedés marad itt a földön.
-  -   -    -  U -   U U  -   U  -  U  
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

A

A

 12

12

12

12

^ Bokorrím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

A

A

 12

12

12

12

^ Bokorrím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

A

A

 12

12

12

12

^ Bokorrím
A

A

A

A

 12

12

12

12

^ Bokorrím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

 12

12

12

12

^ Páros rím


Alliteráció

AlliterációAz oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom