Verebélyi Tamás

Fohász

Szerelmetesen Magasztos Istenem s Egyetlen Megváltóm, atyám s testvérem!
Zengje dicsőségetek minden száj, omoljon nevetek hallatán minden térd,
Mennyen, Földön s az alatt, mit harsogok hitemnek túláradt teljességében;
mert lehet-é száj eléggé hálás, s szív kellőn érző kegyelmes lényetekért?

Lehet-é kihúzott kötél egyenesebb, min ti vagytok Igazságotokban?
Van oly tiszta érzelem, mi elhordozhatná szeretetetek végtelenjét?
Ím, szolgátok vagyok, ki örömködik vala, hisz rabbá lettem dolgotokban!
Kérlek, halljátok erőtlen esdeklésem, mely tán illeti Egetek kékjét!

Rontsátok le a bennem húzódó bábeli magaslatokat;
hozzátok fel lábaim elé a mélységben izzó halmokat;
láttassátok meg velem lelkem kútjának valódi víztükrét;
bűnbánatomban bogáncskóró teremje bensőmnek mezejét;
mint hold teljességében, úgy ragyogjon hitem a gránit éjben;
ki nem hunyó fénypászmával lobogjak embertársam szemében;
mérőzsinórom tőlem elvessétek, mikor törném kenyerem;
ki ellenem gonosszal tör, számmal vádolva azt se illessem;
mikoron testem gyenge, Bennetek akkor legyek legerősebb;
áhítom fenyítésetek, miben legyek egyre tehetősebb;
legyek oly szelíd, mint lágy harmatcseppecske a zsenge fűszálon;
irgalmas, mint az eső, ki öntöz gondoskodón mezőn s tarlón;
tiszta, akár könnycsepp, mi kisded arcán örömében legördül;
bizalommal telt, mint természet, mi tavasszal újra kizöldül;
játékos, mint a szellő parkettjén táncra perdülő falevél;
dicsőítő, mint madár, ki tavasz nászában trillázva regél;
öntsétek ki előlem kívánalmainak méregpoharát;
formázzatok képetekre, amint fazekas gyúrja agyagát;
szőlőben munkálkodjam, s ne őröljek a világnak malmában;
csűrbe ne takarjak, de bőszen arassak Mennyeknek honába.

Oh, immáron tiétek vagyok, s ímhol együtt vacsorázok tivéletek örökig,
ahogyan kifeszített kupola is asztalt terít csillagai tündöklésére.
Sár vagyok csupán, mi majdan porrá illan az alkonyat küszöbén, s szóljak tinéktek?
Semmi vagyok hát méltatlan ajkaimmal, de köszönetet kiáltok végtelenig!

Túlcsordul a bensőm, s mi kezdetben szavaim hálátlan pocsolyájába csepegett,
az immáron buzog, mit kezeimmel mértem hálámnak parttalan óceánjába.
Bocsássátok meg, mert pislákolok még, mint kinek nincs elég olaj a lámpásában;
olybá leszek, mint tékozló fiú, kinek családja néki Öröklét Honává lett!

Imámból fakadó inspiráció az Ő dicsőségükre!

Hozzászólás írásához regisztrálj vagy lépj be!


Locoen(szerző)2021. június 18. 19:25

@kicsikincsem: Nagyon szépen köszönöm a lelkemnek balzsam szavaidat, kedves Ilona!

Mindig megérintenek soraid, és a jövőt illetően is mindig szeretettel és megtiszteltetéssel látlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

budajo2021. június 15. 11:20

Kedves Tamás!
Sajnos észre sem vesszük életünkben, hogy milyen törékenyek vagyunk, azt gondoljuk, hogy mi magunktól vagyunk erősek. Természetesnek vesszük a kegyelmet, amit minden nap kapunk a Jó Istentől és nem tudatosul bennünk, hogy ez milyen csodálatos ajándék. Egy ember sem bűntelen a földön és egyedül nem vagyunk képesek győzelmes életre. Fohászod olvasása közben fel kell ébrednie az olvasó lelkének, hogy jó úton jár, van elég olaj a lámpásában, vagy csak bűneivel a sötétségben botorkál? A versed mondanivalója számomra az, hogy legyünk képesek belátni a bűneinket és alázattal elindulni Atyánk felé, aki haza vár minket. Előtte viszont becsületesen, tiszta hittel és önzetlen szeretettel végig kell járni földi utunkat.
Sok szeretettel jártam Nálad, további nemes és értékadó alkotásokat kívánok!
Üdvözlettel: Józsi

kicsikincsem2021. június 14. 12:00

Szívvel gratulálok az imához.
Ilona

Locoen(szerző)2021. június 1. 21:41

@BakosErika: Köszönöm szépen a mindig építő, érző és értő hozzászólásodat, kedves Erika!

Köszönöm neked újfent megtisztelő látogatásodat, és mindig sok szeretettel látlak nálam!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. június 1. 21:40

@Schmidt-Karoly: @Schmidt-Karoly: Igazán köszönöm a melegséggel teli, erőt adó, támogató és számomra értékes véleményezésedet, kedves Károly!

Drága Károly! Mindig boldogan és megtisztelve olvasom a felém rendre tanúsított kitüntető figyelmedet, erős hitedet, lélekből fakadó szavaidat és tisztelettudó hozzáállásodat! Köszönöm neked újfent alássan és örömittasan! Mindig igyekszel elhalmozni, bensőmet építeni bölcs meglátásaiddal, amelyekkel most is egyetértek, és igazán meghatottál, hogy így vélekedsz versemről. Ha valaki azt tapasztalta volna meg, amit én, és amiket folyamatosan megláthatok az Ő magasságos kegyelmüknek hála, akkor azt hiszem, így vagy ehhez hasonló formában tudna csak Róluk megnyilvánulni, mert csakis így lehet, de még ez is nagyon kevés, amit valójában Érdemelnek! Gyarló vagyok, aki mind a mai napig vét, de merem kérni a megbocsájtásukat, hogy hibáztam! És ez a fő, és ezt értettem meg, hogy nem az a lényeg, hogy vétünk, hanem hogy ezt nem látjuk be; nem szembesülünk Általuk! Egyetlen ember sem képes arra, hogy feddhetetlenül éljen, ez lehetetlen. Csakis egyvalaki volt erre képes, és soha sem lesz más rajta kívül: ez volt Krisztus! Ő pontosan azt mutatta meg, miként juthatunk vissza a szer-etet állapotába, hogyan adhatjuk azt önzetlenül embertársainknak, diadalmaskodhatunk az elmúlás, a test felett, és hogyan térhetünk haza. Ameddig nem engedjük nekik, hogy olyanok legyünk, mint fazekas kezében az agyag, addig mindig a mi kívánalmaink teljesülnek, és nem hagyjuk, hogy az Övék valósuljon meg! Mert az én semmit sem tud, mi törékenyek és gyarlók vagyunk, ezért szorulunk rá minden pillanatban az Ő kegyelmükre. És aki nem szembesül, az nem is képes meglátni, mi van őbenne mélyen. De boldog az,a ki még idelent, kínok közepette eszmél erre rá, mert annak fájdalma végül megenyhíttetik, és aki sír, az nevetni fog. Hitet és kitartást kívánok!

Szavaid nagy becsben tartott kincsek a számomra, és bármikor is érkezz a jövőben, szeretettel és tisztelettel várlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. június 1. 21:39

Ezt a hozzászólást a szerzője törölte.

Locoen(szerző)2021. június 1. 21:28

@hillailaszlo-ve: Nagyon szépen köszönöm a lelkemnek balzsam szavaidat, kedves László!

Drága László! Örömmel és megtiszteltetéssel olvasom nyomatékosító soraidat, és teljes mértékben egyetértek azok tartalmával! Hiába, a drága Teremtő Atya mindenkit vezet és kijelentésekkel halmoz el, aki hozzá kiált és Őbenne bízik. Igen, mert nem hagyja az ember, hogy az Ő akarata legyen meg. Ameddig csakis a földi vágyainkat mantrázzuk neki, addig a mi, az én, az ego akarata megvalósulására törekszünk, nem pedig arra, hogy pontosan ezeket mellőzve az Ő elképzelései váljanak realitássá az életünkben. Mint a fazekas és az agyag. Kérjük, hogy agyagok legyünk az Ő végtelenül szerető és bölcs kezében, és olyanná formáljon bennünket, amelyben örömét leli és dicsőségére válik. A szeretet sosem követel vagy kér önző módon, csakis ad önzetlenül és személyválogatás nélkül. Ezért a szer-etet, mindenkit, aki kéri, és ez a leghatalmasabb érték és a legcsodálatosabb is a létezésben. Hitet és kitartást kívánok!

Mindig megérintenek soraid, és a jövőt illetően is mindig szeretettel és megtiszteltetéssel látlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. június 1. 21:28

Ezt a hozzászólást a szerzője törölte.

Locoen(szerző)2021. június 1. 21:27

Ezt a hozzászólást a szerzője törölte.

BakosErika2021. május 31. 17:33

Mindig örömmel jövök hozzád olvasgatni, erosited a hitemet, amire most nagy szükségem van.
Köszönöm.

Schmidt-Karoly2021. május 31. 13:41

Kedves @Locoen: Tamás!
Vannak versek, amelyek elolvasása közben/után spontán jut eszembe valami mondanivaló az olvasottakról. Így lett ez most is. Most is, mint már korábban is volt, versszakonként kívánkozik ki belőlem a hozzászólás.
1./ Vajon hány ember él ma a Földön, akik így dicsőítik Őt?
2./ Vajon hány ember él ma a Földön, akiknek az igazsága az Ő Igazsága?
3./ Vajon hány ember él ma a Földön, akik ilyen imával ''Fohász''-szal fordulnak Hozzá?
4./ Vajon hány ember él ma a Földön, akik megosztják önmagukat Vele?
5./ Vajon hány ember él ma a Földön, akik elismerik, hogy pislákolnak még, s hogy egyáltalán pislákolnak. Azt hiszem, hogy elég sok, talán túl sok ember él ma még a Földön, akik azt képzelik, hogy van elég olaj a lámpásukban, közben nem veszik észre, nem is akarják észrevenni, hogy körülöttük túl nagy a sötétség.
Kívánom, hogy legyen ez a ''Fohász'' mindenki ''Fohász''-a, tisztelettel és szeretettel: Schmidt Károly.

hillailaszlo-ve2021. május 28. 19:32

''Rontsátok le a bennem húzódó bábeli magaslatokat;
hozzátok fel lábaim elé a mélységben izzó halmokat;
láttassátok meg velem lelkem kútjának valódi víztükrét;
bűnbánatomban bogáncskóró teremje bensőmnek mezejét;
mint hold teljességében, úgy ragyogjon hitem a gránit éjben;
ki nem hunyó fénypászmával lobogjak embertársam szemében;''
MÁR EBBEN IS BENNE VAN A LÉNYEG, AMI AZ ÖNZŐ EMBERNEK A LEGNEHEZEBB, AZ ÖNZÉSÉBŐL MEGTÉRNI, ELFOGADNI ÉS MAGUNKÉVÁ TENNI ISTEN SZERETETÉT ÉS E SZERETETET EMBERTÁRSAINK FELÉ GYAKOROLNI, CSELEKEDNI A JÓT MAGÁÉRT A JÓÉRT!
HATALMAS IMÁDHOZ SZERETETTEL, 50. SZÍVVEL GRATULÁLOK!
LACI

Locoen(szerző)2021. május 27. 13:21

@barnajozsefne: Köszönöm szépen a mindig építő, érző és értő hozzászólásodat, kedves Erzsike!

Köszönöm neked újfent megtisztelő látogatásodat, és mindig sok szeretettel látlak nálam!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 27. 13:21

@lorso: Igazán köszönöm a melegséggel teli, erőt adó, támogató és számomra értékes véleményezésedet, kedves Zsolt!

Szavaid nagy becsben tartott kincsek a számomra, és bármikor is érkezz a jövőben, szeretettel és tisztelettel várlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 27. 13:20

@rojamsomat: Nagyon szépen köszönöm a lelkemnek balzsam szavaidat, kedves Tamás!

Drága Tamás! Ez igazán boldogságot okozó és megható számomra, köszönöm neked örömittasan, hiszen ha így érzel, akkor elértem célomat soraimmal! Töltődj és épülj lélekben, váljék egész-ségedre az ízes és laktató kenyér! Üres pohár vagyok, amelybe ők töltenek vizet érdemeim szerint. A dicsőség csakis az Övék, kiegészülve gyarló hálámmal!

Mindig megérintenek soraid, és a jövőt illetően is mindig szeretettel és megtiszteltetéssel látlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 27. 13:18

@pummogo: Köszönöm szépen a mindig építő, érző és értő hozzászólásodat, kedves Zsófia!

Drága Zsófia! Semmi baj sincsen, sőt: köszönöm szépen az őszinteségedet és újfent lélekemelő soraidat! Mindig szeretettel és örömmel látlak!

Köszönöm neked újfent megtisztelő látogatásodat, és mindig sok szeretettel látlak nálam!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 27. 13:16

@HarmatiGyongyi: Igazán köszönöm a melegséggel teli, erőt adó, támogató és számomra értékes véleményezésedet, kedves Gyöngyi!

Drága Gyöngyi! Önzetlenséged megható, alássan köszönöm neked, és egyúttal viszont is kívánom! Ők vezessenek téged és vigyázzák lelked egész-ségét!

Szavaid nagy becsben tartott kincsek a számomra, és bármikor is érkezz a jövőben, szeretettel és tisztelettel várlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 27. 13:15

@Meroni: Nagyon szépen köszönöm a lelkemnek balzsam szavaidat, kedves Roni!

Mindig megérintenek soraid, és a jövőt illetően is mindig szeretettel és megtiszteltetéssel látlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 27. 13:15

@kreativ55: Köszönöm szépen a mindig építő, érző és értő hozzászólásodat, kedves Ági!

Én köszönöm neked is meghatva és megtisztelve, drága Ági!

Köszönöm neked újfent megtisztelő látogatásodat, és mindig sok szeretettel látlak nálam!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 27. 13:14

@1958.11.25: Igazán köszönöm a melegséggel teli, erőt adó, támogató és számomra értékes véleményezésedet, kedves Ági!

Megtiszteltél és örömet okoztál, hogy betértél hozzám, és hogy fogyasztottál a kenyérből jóízűen, amit kaptam Általuk! Váljék egészségedre, és valóban: a magyar szerintem a legbölcsebb és leginkább kifejezőbb, kódolt nyelv a világon. Ékessége páratlan, komplexitása egyedülálló.

Szavaid nagy becsben tartott kincsek a számomra, és bármikor is érkezz a jövőben, szeretettel és tisztelettel várlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 27. 13:11

@ereri: Nagyon szépen köszönöm a lelkemnek balzsam szavaidat, kedves Erika!

Mindig megérintenek soraid, és a jövőt illetően is mindig szeretettel és megtiszteltetéssel látlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

barnajozsefne2021. május 27. 11:54

''Mennyen, Földön s az alatt, mit harsogok hitemnek túláradt teljességében;
mert lehet-é száj eléggé hálás, s szív kellőn érző kegyelmes lényetekért?''

Nagy szeretettel olvastam magasztos imádat, kedves Tamás!
Baráti öleléssel, Erzsi

lorso2021. május 25. 18:24

Gazdag gondolatiságból íródott alkotásodnál elismeréssel időztem!
Zsolt

rojamsomat2021. május 25. 11:53

Isten megáldott csodás gondolatokkal kedves Tamás, és annak
imával való ''énekével''.
Veled ''énekeltem'', és imádkoztam, lélekgyógyító!
Köszönöm.
Szeretettel szívvel,,,,,,Tamás

pummogo2021. május 25. 10:56

Kedves Tamás !
Az előző hozzászólásomat azért töröltem, mert visszaolvasva nem tartottam helyénvalónak. Ha most leírnám akkor , olyan mintha nem töröltem volna. Ha ez , hiba akkor igyekszem helyrehozni azzal, hogy én mindig nagyratartom gondolataid sugárzásából született alkotásaidat.
Elnézést kérek.
Tisztelettel, 45.-ik szívvel szeretettel gratulálok, Zsófia.

pummogo2021. május 24. 20:20

Ezt a hozzászólást a szerzője törölte.

HarmatiGyongyi2021. május 24. 14:33

Kedves Tamas!
Valjanak valora kereseid, hittel teli imadat szivvel olvastam.
Aldott napokat: gyongyi

Meroni2021. május 23. 20:22

Különlegesen szép és érzelem gazdag sorok.
Szívvel és szeretettel olvaslak!
Roni

Locoen(szerző)2021. május 21. 16:28

@editmoravetz: Köszönöm szépen a mindig építő, érző és értő hozzászólásodat, kedves Edit!

Drága Edit! Köszönöm, hogy eljöttél hozzám, nagyon megörültem neked is, és mint mindig, most is nagy örömet okoztál számomra különleges becsben tartott méltatásoddal! Ők azt hiszem, csakis ezt a megszólítást és tiszteletet érdemlik, de ez még szinte semmi, amit valójában érdemelnének. Legyen az Övék az örök dicsőség!

Köszönöm neked újfent megtisztelő látogatásodat, és mindig sok szeretettel látlak nálam!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 21. 16:25

@Mikijozsa: Igazán köszönöm a melegséggel teli, erőt adó, támogató és számomra értékes véleményezésedet, kedves Miklós!

Nagyon megtisztelő és boldogságot okozó, ha így vélekedsz versemről, és köszönöm neked alássan, mint mindig, drága Miklós! Számomra óriási megelégedettség, ha kiérzed soraimból a feléjük érzett szeretetet, hálát, tiszteletet és bizalmat. Én csupán egy üres pohár vagyok a Kegyelmük nélkül. Ők töltenek meg Élettel, nekik köszönhetek mindent, épen ezért ha valaki rászolgál a dicséretre, akkor csakis Ők azok!

Szavaid nagy becsben tartott kincsek a számomra, és bármikor is érkezz a jövőben, szeretettel és tisztelettel várlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 21. 16:21

@AndrejMlotko: Nagyon szépen köszönöm a lelkemnek balzsam szavaidat, kedves András!

Igazán kedves és megtisztelő tőled, de az Övék a dicsőség, a megtiszteltetés pedig az enyém, hogy olvastál!

Mindig megérintenek soraid, és a jövőt illetően is mindig szeretettel és megtiszteltetéssel látlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 21. 16:19

@111111: Köszönöm szépen a mindig építő, érző és értő hozzászólásodat, kedves Piroska!

Köszönöm neked újfent megtisztelő látogatásodat, és mindig sok szeretettel látlak nálam!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

kreativ552021. május 21. 08:10

Kedves Tamás!
Példaértékű vers, lélekig érő fohász!
Köszönöm!

1958.11.252021. május 18. 08:45

Kedves Tamás!

Nagyon megfogott a versed, s annak minden sora. Ezúttal is rácsodálkozok a magyar nyelv csodás szavaira, kifejező erejére, s hatására. Szívvel fejezem ki az elismerésemet, s üdvözöllek:
Ági

ereri2021. május 16. 11:33

''Lehet-é kihúzott kötél egyenesebb, min ti vagytok Igazságotokban?''

''mikoron testem gyenge, Bennetek akkor legyek legerősebb''

Beletetted a lelked ebbe az imába kedves Tamás! Nagy-nagy szívem mellette - szeretettel, tisztelettel: E. E.

editmoravetz2021. május 15. 19:08

Kedves Tamás!

Már a versed formája is felkeltette figyelmemet - aztán beleolvasva elakadt a lélegzetem!
De hiszen kitárt karokkal áldást kérő ima - száll-száll fel az egekig - a Magasságos Istenhez.
Ott magasodik előttem a papi mivoltában - reverendában - s szózatot zeng a hangja.
''Túlcsordul a bensőm, s mi kezdetben szavaim hálátlan pocsolyájába csepegett,
az immáron buzog, mit kezeimmel mértem hálámnak parttalan óceánjába.
Bocsássátok meg, mert pislákolok még, mint kinek nincs elég olaj a lámpásában;
olybá leszek, mint tékozló fiú, kinek családja néki Öröklét Honává lett!''

Fantasztikus hévvel - fiúi alázattal szólnak szavaid.

Ámen!

Szeretettel gratulálok!

Edit

Mikijozsa2021. május 15. 16:09

csodásan nagy erejű hévvel kezdődik a versed, harsogás és
hódolat, mintha minden hangszerét a nyelvi muzsikának akaratid alá hajtanád, még a templomi orgona hangok is kiérezhetőek belőle, nagy szívvel szeretettel gratulálok

AndrejMlotko2021. május 12. 12:22

Páratlanul gyönyörű ima és áhitat. Köszönöm, hogy olvashattam.

Tisztelettel, András.

1111112021. május 11. 08:54

Lélekerősítő versed magába nézésre készteti az olvasót kedves Tamás,erőt nyújtó,hittel teli versednél szeretettel hagyok szívet. Piroska

Locoen(szerző)2021. május 10. 22:00

@Nichi-ya: Igazán köszönöm a melegséggel teli, erőt adó, támogató és számomra értékes véleményezésedet, kedves Niki!

Szavaid nagy becsben tartott kincsek a számomra, és bármikor is érkezz a jövőben, szeretettel és tisztelettel várlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 10. 22:00

@SzilajMark: Nagyon szépen köszönöm a lelkemnek balzsam szavaidat, kedves Márk!

Mindig megérintenek soraid, és a jövőt illetően is mindig szeretettel és megtiszteltetéssel látlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 10. 22:00

@dobosigyorgy: Köszönöm szépen a mindig építő, érző és értő hozzászólásodat, kedves Gyuri!

Köszönöm neked újfent megtisztelő látogatásodat, és mindig sok szeretettel látlak nálam!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 10. 21:59

@adamne: Igazán köszönöm a melegséggel teli, erőt adó, támogató és számomra értékes véleményezésedet, kedves Manyi!

Szavaid nagy becsben tartott kincsek a számomra, és bármikor is érkezz a jövőben, szeretettel és tisztelettel várlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 10. 21:59

@J.Teca: Nagyon szépen köszönöm a lelkemnek balzsam szavaidat, kedves Teca!

Mindig megérintenek soraid, és a jövőt illetően is mindig szeretettel és megtiszteltetéssel látlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 10. 21:58

@szalay: Köszönöm szépen a mindig építő, érző és értő hozzászólásodat, kedves István!

Köszönöm neked újfent megtisztelő látogatásodat, és mindig sok szeretettel látlak nálam!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 10. 21:57

@vamosiistvan: Igazán köszönöm a melegséggel teli, erőt adó, támogató és számomra értékes véleményezésedet, kedves István!

Szavaid nagy becsben tartott kincsek a számomra, és bármikor is érkezz a jövőben, szeretettel és tisztelettel várlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 10. 21:57

@60afrod: Nagyon szépen köszönöm a lelkemnek balzsam szavaidat, kedves Ildikó!

Mindig megérintenek soraid, és a jövőt illetően is mindig szeretettel és megtiszteltetéssel látlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 10. 21:56

@41anna: Köszönöm szépen a mindig építő, érző és értő hozzászólásodat, kedves Melinda!

Köszönöm neked újfent megtisztelő látogatásodat, és mindig sok szeretettel látlak nálam!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 10. 21:55

@1-9-7-0: Igazán köszönöm a melegséggel teli, erőt adó, támogató és számomra értékes véleményezésedet, kedves Anikó!

Drága Anikó! Igazán megtisztelsz és erőt adsz, mint mindig, de hidd el: az én lángom is sokszor erőtlen és csupán egy kicsinyke fénypászma. Ezért szorulok rá minden pillanatban az Ő kegyelmükre! Mindannyian botladozunk, de a fő, hogy ezt képessé váljunk felismerni. Végtelenül szerető és kegyelmes a mi Atyánk, a vétkeink már megfizettettek, de törekedni szükséges rá, hogy az eke szarvára tegyük a kezünket, és azt nézzük, merre halad a jószág, mert ha elkalandozunk,bizony girbegurba lesz az a nyomvonal. Alássan köszönöm neked, de pohár vagyok, amelybe Ők töltenek vizet érdemeim szerint. Ha Ők megsegítenek, akkor világolni fogok, és egyre erőteljesebben, mert sokan vannak még sajnos a sötétségben, akiknek segítség szükséges. De én csupán bizonyságot teszek, Őket helyettesíteni nem lehet, így mindenki Hozzájuk forduljon személyesen, és ahogyan az Atya is megmondta Jeremiás könyvében: ''Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, a melyeket nem tudsz.'' Úgy legyen!

Szavaid nagy becsben tartott kincsek a számomra, és bármikor is érkezz a jövőben, szeretettel és tisztelettel várlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 10. 08:46

@m.agnes: Nagyon szépen köszönöm a lelkemnek balzsam szavaidat, kedves Ágnes!

Mindig megérintenek soraid, és a jövőt illetően is mindig szeretettel és megtiszteltetéssel látlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 10. 08:46

@dvihallyne45: Köszönöm szépen a mindig építő, érző és értő hozzászólásodat, kedves Sarolta!

Köszönöm neked újfent megtisztelő látogatásodat, és mindig sok szeretettel látlak nálam!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 10. 08:46

@B...yL...o: Igazán köszönöm a melegséggel teli, erőt adó, támogató és számomra értékes véleményezésedet, kedves László!

Szavaid nagy becsben tartott kincsek a számomra, és bármikor is érkezz a jövőben, szeretettel és tisztelettel várlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 10. 08:45

@maxika: Nagyon szépen köszönöm a lelkemnek balzsam szavaidat, kedves Albert!

Mindig megérintenek soraid, és a jövőt illetően is mindig szeretettel és megtiszteltetéssel látlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 10. 08:45

@Zsuzsa0302: Köszönöm szépen a mindig építő, érző és értő hozzászólásodat, kedves Zsuzsa!

Én köszönöm neked is megtisztelve és meghatva, hogy olvasol engem!

Köszönöm neked újfent megtisztelő látogatásodat, és mindig sok szeretettel látlak nálam!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 10. 08:44

Ezt a hozzászólást a szerzője törölte.

Locoen(szerző)2021. május 10. 08:44

@S.MikoAgnes: Igazán köszönöm a melegséggel teli, erőt adó, támogató és számomra értékes véleményezésedet, kedves Ágnes!

Drága Ágnes! Köszönöm neked is alássan és boldogságtól övezve a belém vetet bizalmadat, és a felém tanúsított kedvességedet! Úgy is van, én is kívánom, hogy mindenki legyen tékozló fiú, aki megtér atya ölelő karjaiba! Ne olyan, mint én, mert én gyarló vagyok, aki megbotlik. Hiszen megíratott, hogy mindannyian vétkesek vagyunk, és rászolgálunk az Ő kegyelmükre. Váljék lelked épülése gyanánt!

Szavaid nagy becsben tartott kincsek a számomra, és bármikor is érkezz a jövőben, szeretettel és tisztelettel várlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 9. 21:47

@donmaci: Nagyon szépen köszönöm a lelkemnek balzsam szavaidat, kedves Józsi!

Mindig megérintenek soraid, és a jövőt illetően is mindig szeretettel és megtiszteltetéssel látlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 9. 21:47

@gypodor: Köszönöm szépen a mindig építő, érző és értő hozzászólásodat, kedves Gyuri!

Köszönöm neked újfent megtisztelő látogatásodat, és mindig sok szeretettel látlak nálam!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamá

Locoen(szerző)2021. május 9. 21:46

@biro.gizella: Igazán köszönöm a melegséggel teli, erőt adó, támogató és számomra értékes véleményezésedet, kedves Gizella!

Drága Gizella! Ez az az eledel, amit Krisztus is fogyasztott, amikor mondta a tanítványainak, hogy van már nekem étkem, ami az, hogy cselekszem Annak az akaratát, Aki engem küldött. És ez mindenki kötelessége, aki már megtapasztalta az Ő kegyelmüket. Az Élet kenyere eltelít és meg nem éhezik többé az, aki belekóstolt. Végtelen, jut belőle bőven mindenkinek, aki éhezi és szomjazza az Igazságot. Kívánom, hogy fogyaszd szeretettel és örömmel, és amint tudod, törd meg te is a kenyeret!

Szavaid nagy becsben tartott kincsek a számomra, és bármikor is érkezz a jövőben, szeretettel és tisztelettel várlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 9. 21:42

@Eci: Nagyon szépen köszönöm a lelkemnek balzsam szavaidat, kedves Edit!

Mindig megérintenek soraid, és a jövőt illetően is mindig szeretettel és megtiszteltetéssel látlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 9. 21:42

@Golo: Köszönöm szépen a mindig építő, érző és értő hozzászólásodat, kedves Radmilla!

Köszönöm neked újfent megtisztelő látogatásodat, és mindig sok szeretettel látlak nálam!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 9. 21:41

@JohanAlexander: Igazán köszönöm a melegséggel teli, erőt adó, támogató és számomra értékes véleményezésedet, kedves János!

Szavaid nagy becsben tartott kincsek a számomra, és bármikor is érkezz a jövőben, szeretettel és tisztelettel várlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 9. 21:41

@feri57: Nagyon szépen köszönöm a lelkemnek balzsam szavaidat, kedves Feri!

Mindig megérintenek soraid, és a jövőt illetően is mindig szeretettel és megtiszteltetéssel látlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 9. 21:40

@ditte142: Köszönöm szépen a mindig építő, érző és értő hozzászólásodat, kedves Erzsébet!

Drága Erzsébet! Boldogsággal és meghatva olvasom soraidat, de még gyarló vagyok, aki megbotlik még, és minden pillanatban rászorul az Ő kegyelmükre. Igyekszem hinni és bízni, de próbára tesz a keskeny ösvény, mert a Jó Atya megpróbálja az övéit. Megdorgál és fenyít, de mindenki adjon hálát ezért! Pál apostol mondta, hogy az Atya tövist adott neki az oldalába a felfuvalkodottság ellen. Elemi fontosságú, hogy megalázzuk magunkat, mert aki így tesz, az felemeltetik. Igen, pontosan, nagyon szépen és lélekből fakadóan írod, ahogyan a Bibliában is mondja az Atya, hogy olyanok vagyunk, mint a fazekas kezében az agyag. Az Ő teljességük nélkül az élet értelmetlen és hiányos, tökéletlen és hiábavaló. Ahogyan Salamon király is mondta, hogy minden, amit tapasztalt idelent, az hiábavaló és a léleknek gyötrelme, vagy ahogyan Pál apostol fogalmazta, hogy mindet kárnak és szemétnek ítélt meg Krisztusért. Tényleg csak annyi hitünk volna sokszor, mit a mustármagnak., de sokszor levesszük a tekintetünket az Életről, és visszanézünk a világra. Kegyelmezzenek nekünk, ezt kívánom, ezt áhítom!

Köszönöm neked újfent megtisztelő látogatásodat, és mindig sok szeretettel látlak nálam!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 9. 21:38

Ezt a hozzászólást a szerzője törölte.

Locoen(szerző)2021. május 9. 21:31

@Metta: Igazán köszönöm a melegséggel teli, erőt adó, támogató és számomra értékes véleményezésedet, kedves Margit!

Szavaid nagy becsben tartott kincsek a számomra, és bármikor is érkezz a jövőben, szeretettel és tisztelettel várlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 9. 21:30

@Leslie2016: Nagyon szépen köszönöm a lelkemnek balzsam szavaidat, kedves László!

Mindig megérintenek soraid, és a jövőt illetően is mindig szeretettel és megtiszteltetéssel látlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 9. 21:30

@lejkoolga: Köszönöm szépen a mindig építő, érző és értő hozzászólásodat, kedves Olga!

Drága Olga! Meghatsz engem, és én is ezt kívánom neked viszont! A mi Szerető Édesatyánk öleljen meg téged is, és többet el ne eresszen - ezt kívánom!

Köszönöm neked újfent megtisztelő látogatásodat, és mindig sok szeretettel látlak nálam!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 9. 21:28

@John-Bordas: Igazán köszönöm a melegséggel teli, erőt adó, támogató és számomra értékes véleményezésedet, kedves János!

Drága János! Mindig meghatva és hitemet erősítve olvasom tőled rendre azon empatikus és számomra különleges értékkel bíró soraidat, amelyekkel már hosszasabb ideje megörvendeztetsz engem és a drága olvasókat is, és ezért csak hálás tudok lenni! Meg sem érdemlem kitüntető figyelmedet, és amit tudok, az csakis Nekik köszönhető, így a dicsőség is az Övéké örökké! Mint mindig, most is egyetértek veled, és külön köszönöm, hogy szabatosabban és hosszasabba fejteted ki véleményemet, hiszen ahogyan Krisztus is mondta, amit este a fületekbe súgnak, azt a háztetőkről kiáltsátok. Az Igazság nem olyan, mint a ragadozó, aki ül a prédáján, hanem az mindenkié! Akinek van bármi építő, lelket formáló kijelentése, az ossza meg, hiszen ez a kenyér törése. Igen, spirituális berkekben tudatosságnak hívják, bár én jobban szeretem egy folytonos lélekjelenlétnek hívni, amely elősegíti, hogy a jelen-létben, a vanságban (Vagyok, aki vagyok) éljünk. Szép és értékelendő törekvés a tudatosság, de ahhoz először tudni szükséges, mire is vagyunk tudatosak. Kik vagyunk valójában, és aki az, aki tud. A folytonos, lélekből fakadó ima, a Velük való intim kapcsolat (de nem a mantrázás és erőtlen fohász) vezet el a jelenléthez Bennük. Akkor értjük meg többek között azt is, hogy nem létezik sem múlt sem jövő, hiszen mindig abban a jelen pillanatban létezünk és élünk, gondolunk és érzünk. Igen, valóban gyönyörű és megható a Tékozló fiú példázata, de én azt hiszem, hogy maga az egész Szentírás teljességében talán a legértékesebb, hiszen ha szegmenseire bontom is mindegyikük óriási értékkel bír és mindegyikük tanít valamire. Számomra ami ezt a példázatot is megelőzi, és ami a leghatalmasabb kincs, az maga Krisztus személye, az, hogy kapcsolódhatunk Hozzá, aki hússá ás vérré lett értünk, és azt hiszem, hogy ez tükrözi talán a legigazabban és leginkább magasztosabban az Atyánk szeretetét, aki hazavár mindenkit, aki elindul felé. Én köszönöm, hogy ismételten olvastál, és enyém a megtiszteltetés, és Övék a dicsőség!

Szavaid nagy becsben tartott kincsek a számomra, és bármikor is érkezz a jövőben, szeretettel és tisztelettel várlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 9. 21:25

Ezt a hozzászólást a szerzője törölte.

Locoen(szerző)2021. május 8. 21:31

@anci-ani: Nagyon szépen köszönöm a lelkemnek balzsam szavaidat, kedves Anci!

Boldogsággal teli és megtisztelő, ha így vélekedsz soraimról, de minden elismerés Őket illeti!

Mindig megérintenek soraid, és a jövőt illetően is mindig szeretettel és megtiszteltetéssel látlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 8. 21:30

@SzaipIstvanne: Köszönöm szépen a mindig építő, érző és értő hozzászólásodat, kedves Zsuzsa!

Drága Mária! Nem is szükséges, számomra a fő a te lényed! Megtisztelve köszönöm neked, hogy ennyi ideje szeretettel teli és hű olvasóm vagy!

Köszönöm neked újfent megtisztelő látogatásodat, és mindig sok szeretettel látlak nálam!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 8. 21:28

@orok.szerelem55: Igazán köszönöm a melegséggel teli, erőt adó, támogató és számomra értékes véleményezésedet, kedves Margit!

Drága Margit! Meghatva és alássan köszönöm, hogy ismételten olvastál, és hogy ennyire elnyerték a tetszésedet soraim! Ez nem az én érdemem, hanem az Övék! Az örök dicsőség legyen az Ő osztályrészük - ezt kívánom!

Szavaid nagy becsben tartott kincsek a számomra, és bármikor is érkezz a jövőben, szeretettel és tisztelettel várlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 8. 21:17

@VaradyEndre: Nagyon szépen köszönöm a lelkemnek balzsam szavaidat, kedves Endre!

Mindig megérintenek soraid, és a jövőt illetően is mindig szeretettel és megtiszteltetéssel látlak!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 8. 21:16

@Zsuzsa-Amriswil: Köszönöm szépen a mindig építő, érző és értő hozzászólásodat, kedves Zsuzsa!

Meghatóak és lelket simogatóak szavaid, drága Zsuzsa! Én köszönöm neked, nektek, hogy olvastok engem, és így vélekedtek verseimről! Egy dolgot tudok: hogy semmit sem tudok! Pohár vagyok, amelybe Ők töltenek vizet érdemeim szerint. Egy gyarló rész, aki hálás a tökéletes egésznek. Övék az örök dicsőség!

Köszönöm neked újfent megtisztelő látogatásodat, és mindig sok szeretettel látlak nálam!

További áldásban gazdag mindennapokat kívánok neked, a drága Teremtő Atya és drága Krisztus segedelmével!

Üdv.

Tamás

Locoen(szerző)2021. május 8. 21:15

Ezt a hozzászólást a szerzője törölte.

Nichi-ya2021. május 5. 16:41

Mély, mesterien megírt alkotás. Sok szeretettel, szívvel gratulálok.

SzilajMark2021. május 4. 13:57

Mély érzéssel megfogalmazott dicsőítésednél szívemet hagyom!
Márk.

dobosigyorgy2021. május 2. 04:58

Szépséges versedhez szívvel gratulálok.
Gyuri

adamne2021. április 26. 11:26

Mély, lélekből íródott gyönyörű fohász.
Gratulálok drága Tamás szívvel, nagyon -nagy szeretettel, tisztelettel.
Manyi

J.Teca2021. április 26. 10:56

Kedves Tamás! Szívvel(30.) gratulálok nagy hitet
sugárzó versedhez:J.Teca /Terézia/

szalay2021. április 26. 03:01

Kedves Tamás,mély érzéssel megfogalmazott dicsőítés,
gratulálok István (29)

vamosiistvan2021. április 25. 20:41

Tamás,nagyszerű alkotásohoz szívvel gratulálok!Tisztelettel:V.István

60afrod2021. április 25. 20:32

Kedves Tamâs!
Ngyon szép alkotâsodhoz, elismeréssel gratulálok!
Szeretettel:Ildikó

41anna2021. április 25. 19:59

''Oh, immáron tiétek vagyok, s ímhol együtt vacsorázok tivéletek örökig,
ahogyan kifeszített kupola is asztalt terít csillagai tündöklésére.
Sár vagyok csupán, mi majdan porrá illan az alkonyat küszöbén, s szóljak tinéktek?
Semmi vagyok hát méltatlan ajkaimmal, de köszönetet kiáltok végtelenig!''

26szív) A mindenit kedves Tamás!
Igazán szép!

Melinda

1-9-7-02021. április 25. 19:08

Kedves Tamás
Bocsássátok meg, mert pislákolok még, mint kinek nincs elég olaj a lámpásában Ámen azért a te lámpásodban még bőven van olaj és fénye is lámpásodnak olyan tündöklő hogy útkeresőknek is bevilágítja járható útját Isten áldjon és adjon erőt hogy hited megtartva magasztald őt és verseid által találjanak rá azok is akik még sötétségben járnak és erősítse meg hitünk akik már egy úton járunk veled Hittel telt szép imádhoz szívvel szeretettel elismeréssel gratulálok Anikó

m.agnes2021. április 25. 18:01

Óriási háttértudással megírt versedet, csodálattal olvastam.
Ágnes

dvihallyne452021. április 25. 17:53

Csodás alkotásodhoz szeretettel és szívvel gratulálok! Saci

B...yL...o2021. április 25. 17:17

''Inspirációd'' nagyszerű imafolyam, mely valóban lelked mélyéről fakadt.
Imádságos lélekkel olvastam.
László

maxika2021. április 25. 15:47

Nagyon komoly alkotás!
Üdvözlettel
Albert

Zsuzsa03022021. április 25. 11:27

Gyönyörű verset írtál.
Köszönöm, hogy olvashattam.
Szép napokat kívánok és jó egészséget:
Zsuzsa

S.MikoAgnes2021. április 25. 11:06

''legyek oly szelíd, mint lágy harmatcseppecske a zsenge fűszálon;
irgalmas, mint az eső, ki öntöz gondoskodón mezőn s tarlón;
tiszta, akár könnycsepp, mi kisded arcán örömében legördül;
bizalommal telt, mint természet, mi tavasszal újra kizöldül;
játékos, mint a szellő parkettjén táncra perdülő falevél;
dicsőítő, mint madár, ki tavasz nászában trillázva regél;''

Legyen ilyen minden ember!
Szépséges üzeneted ismét lelkembe építettem, kedves Tamás!
Nagy szívet ajándékozok köszönetemül.
Szeretetteli ölelésemmel várlak:
Ági

donmaci2021. április 25. 09:52

Nagyon szép versedhez szívvel gratulálok Józsi

gypodor2021. április 25. 09:40

Magasztos vers
Tetszik
Szívvel
Gyuri

biro.gizella2021. április 25. 09:31

''mint hold teljességében, úgy ragyogjon hitem a gránit éjben,
ki nem hunyó fénypászmával lobogjak embertársam szemében,''

Szeretettel olvastam kedves Tamás, igaz hittel írt alkotásodat.
Írásod lelki táplálék lehet a mindennapokra!
Tisztelettel: Gizella

Eci2021. április 25. 08:56

Kedves Tamás! Igazán gyönyörű ima! Óriási szívet hagyok. Szeretettel Edit

Golo2021. április 25. 08:45

Szeretettel gratulálokhittel telített versedhez. Jó volt olvasni.

Radmila /14.♥/

JohanAlexander2021. április 25. 08:03

Tamás, hittel írt versedhez,
őszinte szívvel gratulálok!

feri572021. április 25. 07:33

Nagyon szép lírai alkotásod Tamás.
11. Szívvel olvastam.
Feri

ditte1422021. április 25. 07:18

Kedves Tamás!

Ezt a mérhetetlen emberi alázatot , ha minden ember megszívlelné,
nem lennének ezek az iszonyatos háborúk, mert nem merészkednének az emberek oly gaztettekre, mert belátnák, hogy akár királyként is mily apró porszemei a teremtőnek, s hálásak lennének az életért, s hogy e csodás, teremtett világot láthatják, csodálhatják, melyről ugye, Petőfi így ír:
''Ó, természet, ó dicső természet,
Mely nyelv merne versenyezni véled...''
SZÉPSÉGES FOHÁSZODAT megrendüléssel követtem,
Áldott, szép ihletett napokat kívánok a legjobb egészségben. hatalmas szívet hagyok szeretettel:
Erzsébet

Metta2021. április 25. 07:06

Kedves Tamás!
Csodálatos, hittel írt alkotásod szívvel olvastam.
Szeretettel gratulálok
Margit

Leslie20162021. április 25. 07:02

Bensőséges, meghitt nagyon szép lírai alkotás.
Mély átélés kell ilyen verset irni.
Nagy szívvel olvastam.
László

lejkoolga2021. április 25. 04:39

Lélekre mélységesen ható, értékes alkotás, kedves Tamás!
Nagy szívvel, szeretettel olvastam - vasárnap hajnalán!
Isten áldását kérem Rád!
Olgi

John-Bordas2021. április 25. 00:56

Tamás, ismét egy nagyszerű vallásos imával örvendeztettél meg minket,amit köszönök tisztelettel.Minden sora szépséges,és értelme van.A Teremtő már mindazt amit imadban esdekelsz,megadta számunkra hogy az Ő fényét hirdessünk és éljük mindennapi életünkben.Megadta számunkra a szabad akarat hatalmát,megismertettette velünk a szeretet mindenhatóságat, továbbá olyan elmet is amely képes nemcsak intellektuálisan felfogni az isteni üzeneteket,hanem részt venni a tudatosság ( consciousness) kifejlesztésében.Mindezen ajándékot használni kellene mindannyiunknak ahhoz,hogy eljussunk a Teremtő megismeréséhez és megértéséhez.Orulok,hogy a Tékozló Fiú peldabeszedre hivatkoztal a végére,mert úgy hiszem ez a bibliai tanítások legfontosabbika.Nagyon örülök hogy megírtad és hogy olvashattam kiváló muvedet, ölellek szeretettel János

anci-ani2021. április 24. 22:57

''legyek oly szelíd, mint lágy harmatcseppecske a zsenge fűszálon;
irgalmas, mint az eső, ki öntöz gondoskodón mezőn s tarlón;
tiszta, akár könnycsepp, mi kisded arcán örömében legördül;
bizalommal telt, mint természet, mi tavasszal újra kizöldül;
játékos, mint a szellő parkettjén táncra perdülő falevél;
dicsőítő, mint madár, ki tavasz nászában trillázva regél;''

Gyönyörű szívből jövő hittel teli fohászod kedves Tamás,
igazán lélekemelő, magával ragadó!
Nagy szívvel, szeretettel gratulálok!
Anci

SzaipIstvanne2021. április 24. 22:54

Kedves Tamás! Hittel írt gyönyörű imádat köszönöm.
Szeretettel, szivvel olvastam. Hozzáfűzni, kiemelni nem
tudok, így teljességében olvastam.
Üdvözlettel: Mária

orok.szerelem552021. április 24. 22:05

,,Bocsássátok meg, mert pislákolok még, mint kinek nincs elég olaj a lámpásában;
olybá leszek, mint tékozló fiú, kinek családja néki Öröklét Honává lett!''
Kedves Tamás!
Hittelteli, tiszta lélekből fakadó fohász!
Igaz hitet, alázatot sugallnak értékes soraid!
Szívvel, szeretettel olvastam imád!
Tisztelettel: Margit

VaradyEndre2021. április 24. 21:51

Gyönyörű,hittel teli fohászodhoz ,szívvel gratulálok.
Üdvözlettel:Endre

orok.szerelem552021. április 24. 21:50

Ezt a hozzászólást a szerzője törölte.

Zsuzsa-Amriswil2021. április 24. 21:25

Érzékeny, szépséges lélekből, igaz hittel íródott szavak. Végtelenül gyönyörű ima, mely nem csak írója, de olvasója szívét is megdobogtatja és hálával tölti el.
Köszönöm ezt az élményt, kedves Tamás. Sosem csalódom műveidben, értékes remekeidet mindig nagy szeretettel olvasom. Vigyázz magadra, nagy ölelést küldök neked: Fazekas Zsuzsa

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom