Szerző

Danyi Dénes Dezső

Életkor: 66 év
Népszerűség: 28 figyelő

Adatlap

Szerző figyelése

Vers

A verset eddig 184 alkalommal nézték meg.
Publikálás időpontja: 2020. március 3.

Megosztás

Szerzői jogok

A vers a szerző és a Poet.hu forrásként való megjelölésével, nonprofit céllal szabadon utánközölhető.

A vers átdolgozásához a szerző engedélye szükséges.

Címkék

Ehhez a vershez még nem tartozik címke.

Kedvencnek jelölték (6)

BED, feri57, S.MikoAgnes, Zsuzsa0302, 2 láthatatlan tagunk


Keress pénzt online kérdések megválaszolásával! (x)

Danyi Dénes Dezső

Négy strófa az öröklétről

Az örök-élet emberiségre vonatkozó eljövetelének több ezer éves történeti vetülete és isteni terve a Biblia szerint

Ember vagy. Munka- és hit-
verejték ring kalászodon.
Utódot, magvat nevelsz, de így
sem látsz túl halálodon.

...ám isteni lettél! ...sok száz,
végtelent bűvölő gondolat!!...
sőt, érzéki Isten!!! - míg porrá nem válsz
az anyagi lét romjai alatt.

Mert így... csak roncs vagy -
Teremtés csonk agancsa...
mennyei küldetésed ha
sátáni lázadás marasztja:

- lásd... mily sok pártos, bűnös ember-társadalom
egy megosztott, gyilkos angyal-birodalomban!
S mégis... az öröklét: - e kétfajta szív-alom!
ha majd Jézus Krisztusban... végleg összedobban!

Lábjegyzet: Helyszűke miatt Isten nekünk szóló élet-titka e Biblia-versekből röviden kiolvasható és értelmezhető: 1: 1Mózes 1:26-27, 1Mózes 3:22; 2: 1Mózes 1:28-29; 3: 1Mózes 3:11, 3:1-24; 4: Jelenések 12:7-9; 5: Efézus 1:9-10

Hozzászólás írásához regisztrálj vagy lépj be!


DanyiDenesDezso(szerző)2020. október 18. 00:43

@S.MikoAgnes:

Ezt úgy értsem, hogy van, akit csukott szemmel is tudsz olvasni?… Lehet, az az igazi gondolatátvitel!
- Vagy olyan képtelen dolgokat írtam? Próbálok pozitívabb lehetőségekre tippelni, mert semmi konkrétummal nem indokoltál…
Csak a szeretettel, ami a világ legerősebb, isteni érzése, hiszen képes összetartani ezt a bűntől polarizálódott homokember-sivatagot. Úgyhogy köszönöm szeretet-üdvüzleted, keresztyényi viszontszeretettel, Dénes

S.MikoAgnes2020. október 16. 16:28

Hűűű!!!!!!!
Nem tudok szemet csukni Rád.....
Szeretettel:
Ági

Czirbela2020. április 30. 09:46

Lenyűgöznek a verseid!
Szeretnék többet olvasni tőled!
Béla

DanyiDenesDezso(szerző)2020. április 30. 06:10

@gypodor: Válasz Pődör György Úrnak

„A tudomány hit nélkül sánta, a hit pedig tudomány nélkül vak” (- mondta állítólag Albert Einstein, aki még nem támadt föl ugyan a halálból, de biztos nem azért, mert nem lett volna hozzá elég esze…)
„A lélek sem jó tudomány nélkül, aki csak a lábával siet, hibázik” (- írta le a Bibliában Salamon, aki életében még 100 évet se élt, de már 3000 éve halott – pedig személyes kérésére, személyesen Istentől kapott bölcsességet,… ami híres királyi uralma mellett 3 bibliai könyv megírására elég is volt, /Példabeszédek, és Prédikátor könyve, Énekek éneke/, ám a halál távoltartásához már kevésnek bizonyult.)
Ezek után, egyrészt logikus, hogy eddig csak Ön tette szóvá ezt a máig ki nem beszélt, Jelenések könyvében föltáruló, folyamatos égi-földi hadviselést versbefoglaló tényt: „Megosztott, gyilkos angyal birodalom”. Másrészt meglepő, mert épp Ön, azon kevesek közé tartozik, akik keresztényként nem a billegő asztal lába alatt tartják a Bibliájukat, hanem olvassák is, hogy megértsék a történelmet, s az Istent. „Credo ut intelligam” – Hiszem, HOGY megértsem – szól a régi, liturgikus latin nyelvű mondás, bár én már 30-50 éves „szentírást-ismergető” múlttal inkább azt vallom magyar nyelven: Hiszem, MERT megértettem… (… belőle annyit, amennyi elég az ember meggyőződéséhez.)
Szeretettel szignózott tárgyilagos megállapítására örömmel és viszontszeretettel válaszolok, ha érdekli, kedves Tanár Úr! (…vagy Mérnök Úr!... Múzeumalapító és Igazgató Úr! Többkötetes, Koszorús Költőnk! Sőt, túlzás nélkül: Poeta Doctusunk!... meg még, amire nem emlékszem, – de élet-bősége zavarában nem is tudom, hogy szólítsam, hisz magamhoz mérve, Ön kapásból egy félisten, lehet, hogy kész Isten!... ám a leghomályosabb szemüvegemen át szemlélve is minimum polihisztor-gyanús, frankó költő.)
Ezért, így is megtisztel, - majdnem érdektelenségbe hamvadó, magyarázatot szinte nem is váró, szűkszavú, kijelentő módú megállapításával, miszerint a „Megosztott, gyilkos angyal birodalom” „érdekes utalás” .(pont)
- ?
(Isten fiai egyben hírnökök (malak), görögül aggelosz, magyarul angyal.) Ami Önnek érdekes ebben a Jelenések könyve 12:7-9-ig tartó igéiben, számomra inkább meglepő volt, amikor olvastam, – amely bibliai könyvről Ön egy régebbi vers-kommentjében megjegyezte, hogy a nagy egyházak nem sokat feszegetik, magyarázzák, prédikálják ennek tartalmát (– talán kibogozhatatlansága miatt). Ezzel a kijelentésével szerintem is az igazság közelében járt.
Az 500 éves protestáns biblia-kutató (sola scriptura) mozgalomnak köszönhetően (aminek az 1700 éve tartó, véres és istentelen vallási ellenségeskedés ellenére hasznát veszi az 1054-es kelet-nyugati egyházszakadás utáni „változó-fejlődő” római katolicizmus is,) több magyar fordításban olvashatom az állítólagos Egyetlen Isten egyetlen ihletett, kanonizált könyvét, a zsidó-keresztény Bibliát. Bele is habarodtam vagy 30 éve – mint egy intelligens, gyönyörű, szellemi és testi örömökkel egyaránt kecsegtető hölgybe szokása a társkereső, még nem teljesen romlott férfiembernek. Pedig előtte szétnéztem ám a világban, s a másik 6, élő világvallás szentírásait is ’magamra képzeltem’, sőt, kacérkodtam velük. (Judaizmus, iszlám, hinduizmus, buddhizmus, taoizmus, sintoizmus… nyamm… nyamm… nyamm…)
Így jár az az ember, az a Martin Seligman tudós-pszichiáter szerinti bátor mesehős, aki világgá menés helyett élni merészel… a (családjától, nemzetiségétől, kultúrájától, vallásától, történelmi korszakától öröklött tények és tudások,) mindent újra-gondolásának és mérlegelésének jogával! Pedig Martin Seligman, és a tőle esetleg nagyon távol eső bibliai Cselekedetek könyve 17:11 verse egyaránt azt állítja, hogy ezt mindenkinek – saját maga és környezete!... jelene és jövője érdekében! – meg kéne tennie! – Miért?
– Ha bevonhatom Önt is ennek megválaszolásába, s idézhetek József Attila-szintű Mester-szonettjéből: azért, mert „A lehetőség csak üres fa ló, / a hiány semminek nem a vége.” Márpedig, ha tudjuk, hogy nekünk, embereknek végünk is lesz: tehát ezáltal hiányunk is,… családunkban, népünkben, sőt, talán Istenben is! - vagyis nemcsak kezdetünk VOLT és folytatásunk VAN, hanem jövőnk is LESZ! - akkor isteni biztatásra, sőt fölhatalmazás által „keresnünk illik!... vagy inkább kell(?!) az igazságot, arról, ami majd lesz! Kutatni, mint az aranyat, és igazgyöngyöt” – a bölcs Salamon király, és a még tőle is bölcsebb Isten Fia, Jézus Krisztus szavait idézve. - Vagyis mit?... A Biblia szerinti gyarló emberi vég utáni „Végtelent”!… amit pár hete egy költő Poet-társ, az óceán túlpartján küzdő John Bordas definiált szépen A Fiú c. versében: „hogy az ember láthassa… érthesse meg a végtelent!” De 2600 éve Jeremiás próféta is erről győzködte már az izraelitákat: „Így szól az Úr: Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok lelkeiteknek!” (Jeremiás 6:16)
Ezek helyett, mi történik ma is?! Bocsánat, de ’kifordulok’ ettől a sok életunt, saját depijében tetszelgő, kilátástalanságát ecsetelő-pettingező, kiváló talentumaikat önmagukban élve-elrohasztó, új megváltásra sóvárgó, búbánatos-szerelmetes tettre-képtelenséget színlelő álkeresztény neurotizmustól… aminek láttán Goethe kecskeríme kérődzik föl bennem minduntalan: „A költő,… miként a medve,… tulajdon talpán… csámcsog egyre…” E hitványsággal kiegyező, közönyös, elkényesedett, önimádattól és jóléttől elnehezült, megzakkant dekadens értelmiséget látom a nemzetek élén is politikában, üzletben, vallásban, tudományban, művészetben, sportban, divatban terpeszteni, - s többségüket persze „Nagy-Babilon paráznaságában” nyakig merülni. (Jelenések 18:3) - TISZTELET a kivételeknek!!
Úgyhogy: Tisztelt „Magyar Kultúra LOVAGJA” bátyám Uram, ha ugyanazt látja, amit én vélek látni, a barátnak álcázott ellenség annyira megszaporodott, hogy csak szilárd hittel és Istentől jövő értelemmel tud itt bárki tisztán látni/HÁBORÚT NYERNI, - mégha a köztes csatákat el is veszíti olykor a keresztyény harcos. - Azért beszélek ’egyes számban harcos’-ról, mert a felekezeti háborúnk is dúl ugyan keményen a világban 1700 éve, de annak, ellenkező hit-trösztökből irányított eredményessége megkérdőjelezhető, sőt, többnyire lesújtó(!) az egyetemes keresztyénységre nézve. Konyhanyelven fogalmazva: az egyén lelkiismeretét senki emberfia/vallásfia/államvezetés és semmi más tanítás nem uralhatná, csak az Isten Emberfia! (Cselekedetek 5:29) – és csak úgy, ahogy „meg van írva!” - Jézus gyakori, kedvenc szóhasználatával élve. (Máté 4:4,7,10) De amire Jézus eme kijelentéseivel utalt sokszor, - mármint a SZENTÍRÁSra, - sajnos kevesen ismerik… tévelygő zsidók, keresztény vallások, pogányok, - és még kevesebben hiszik is a benne leírtakat. (Máté 22:29) Márpedig az egy élő Isten Szavának nem ismerése tragédiák forrása a történelem folyamán: „… az Isten- és Biblia-nélküli oktatás nagyrészt ostoba és rossz embereket szült” — írja Prager. Történészi kutatások szerint… és másik kutatás is arra jutott: minél magasabban képzett volt egy átlag német, annál antiszemitább volt.” (- idézem egy holokauszt előtti világ-konferenciákról szóló net-szócikkből)
IGEN. „Politikailag korrekt világunk NEM kedvez a hitvallásos kereszténységnek. A „békesség kedvéért” sokan inkább véka alá rejtik keresztény hitüket, nehogy kiállásukkal ártsanak, vagy fájdalmat okozzanak. Az ilyenek bizony elfelejtik, hogy Jézus útja a világ szempontjából nem a békesség útja. Ő ugyan elhozta számunkra az Istennel való megbékélést, de ezzel együtt elhozta a kardot, az ellenségeskedést és a világgal való meghasonlást is. Annak a kereszténységnek, amelyik békés egyetértésben tud élni a világgal, nem sok köze van névadójához.” (www.hit6.hu honlap, jelmondata: „mert a hit hat – ha nem hat, akkor nem hit, ha nem hit, akkor nem hat.”)
Tehát „Minden kereszténynek felelőssége van abban, hogy kit követ, és ha felismeri azt, hogy valami nagyon nincs rendben a modern kereszténységgel, akkor tennie kell valamit. Ha hitének egészsége és immunrendszere leépült a színes és émelygősen édes vattacukor diétától, akkor jobb, ha olyan szellemi táplálék után néz, ami regenerálja és helyreállítja azt.” (protestáns net-szócikkből)
Sajnos, „háborús narratívájának (jellegének/beállítottságának) megfelelően a mai kereszténység egyszerre defenzív, vagyis védekező jellegű, és agresszív (tehát erőszakos, támadó). Úgy véli, a túlélése érdekében – Isten nevében – le kell győznie a világot.” (Balavány György újságíró, Keresztyén dzsihád, 2016.)
Többek közt ezért is, „A reformáció örökké tart, mert szüntelen működnek az Istentől elsodró, és az Istenhez visszavezérlő erők.” (- hangoztatta Csia Lajos pap, teológus, prédikátor, bibliafordító.) Ámbár „A hit üdvözítő hatása nem (teológiai) tartalmától, hanem a szív önátadásától függ.” (ezt a megállapítást pedig E. Ménégoz prof, a fideizmus egyik alapítója tette)
Nyilvánvaló, hogy az egyéni örökéletnek nincs köze időben az egész Teremtésmű örökéletéhez, (mulandóságtól való megszabadulásához,) - hiszen pl. az első (századi) keresztyény bibliai mártír, István örökléte nem függhet – mondjuk - a 20. század világháborúiban Sátán-befolyásolta emberi parancsokra egymást elképesztő sokszínűséggel millió-szám lemészároló modern látszat-kereszténység eszement bűneitől!…
Hát e hosszú távú, több ezeréves prófécia (Jelenések 12:7-9) máig tartó vérgőzös beteljesedésének rövid, szóbeli megjelenítése az általam versbefoglalt „megosztott, gyilkos angyal-birodalom”, aminek kétpólusú/jó és gonosz volta miatt halmozzuk akarva-akaratlan szenvedéseinket, hiábavalóságainkat, de művészi és köznapi, hősies, vagy megalkuvó tetteinket is – mivel a Sátán, aki „emberölő volt kezdettől fogva… meg a hazugság atyja” (János 8:44), és a mennyből vele együtt kiebrudalt démon-angyalai itt élnek, hatnak s persze rombolnak közöttünk, bennünk, látva-látatlanul, „mint akik tudják, hogy kevés idejük van.” (Jelenések 12:10-12)
- De vajon mi, emberek, tudjuk-e ugyanezt?!...
- S ha igen, ismerjük-e, és követjük-e az egyetlen kiutat e látszólagos kiúttalanságból?... a KRISZTUSt?! - aki önmagát merészelte „Útnak, Igazságnak és Életnek” nevezni ISTENE akaratából?!...
… És nézzünk magunkba, Őhelyette nem a világ szellemi svédasztaláról ínyenckedünk?... a magukat kellető, tetszetős, ám tanításaikban átláthatatlan labirintussá bonyolított, mégis szűk zsákutcáknak bizonyuló vallások között?… melyekben csakis egymásnak ütközhetnek, vagy elszédülhetnek az ördögi intuíciók hamissága által megtévelyített emberek?…
„MERT SENKI SINCS VEZETŐ NÉLKÜL. AZ EGYIK VEZET, A MÁSIK FÉLREVEZET” - állítja egyik emberi példaképem, a méltán világhírű, 20. századi, erőszakmentes katolikus szellemi gyógyító, Bruno Gröning, az Isten és Sátán közt őrlődő, de azért meg-megújuló, és a krisztusi győzelemben reménykedő emberiségről…
Ennyi örök-vigaszunk van! S ezt Istentől ’isteni ajándékba’ kapott ’szabad akaratunkkal’, ki-ki értékelheti önmaga és környezete számára,… szív- és értelmi-állapota szerint!

(Jó egészséget kívánok Szeretteinek is! Üdvözlettel és barátsággal, Dénes)

gypodor2020. április 26. 09:47

- lásd... mily sok pártos, bűnös ember-társadalom
egy megosztott, gyilkos angyal-birodalomban!
S mégis... az öröklét: - e kétfajta szív-alom!
ha majd Jézus Krisztusban... végleg összedobban!

Megosztott, gyilkos angyal birodalom: érdekes utalás.
Szeretettel
Gyuri

DanyiDenesDezso(szerző)2020. március 4. 09:31

@Zsuzsa0302: @feri57: @donmaci:

Kedves sors-, és Poet-társaim, Zsuzsanna, Ferenc, és József!
A szóban forgó versem valóban vers, - ahogy éles szemű, divatosan nyúlfarknyi hozzászólásaitokban írjátok, de a remektől, nagyszerűtől, lehet, hogy távol áll. Azért megköszönöm előlegezett bizalmatokat, talán ha jó irányba fejlődök, 10-20-50 év múlva nagyszerűt, remeket is fogok alkotni… Ha élek… mert már nyög-díjas vagyok, és nem mindig tudok választani a 2 lehetőség közül, hogy betegség miatt nyögjek-e inkább, vagy díjazzam az irgalmas Istent, amiért gonoszságaim megbocsájtva még mindig éltet! Pedig tőlem ifjabbak, ártatlanabbak, jobbak is halnak meg ezerszám sátáni ember-háborúkban, hazát kereső földönfutókként, elemi csapásoktól sújtva, nyomorban-éhínségben, etnikai-vallási-gazdasági gyilkosságok áldozataiként, stb. Épp e tragikus, Biblia által jövendölt világvég-közeli történések miatt is hallottam volna szívesen, és még hallanám alkalomadtán rímben, vagy prózában fogalmazott véleményeteket, a versem magvát is képező isteni titok örökélet-megoldásáról!… De ha Ti jobbat tudtok ajánlani tőle, kérlek, tájékoztassatok róla, s ne hagyjatok bűnös tudatlanságban élni, se meghalni, mert meg van írva: „Az igaz ember hitből él*.” Márpedig én szeretném Szaván* fogni az Istent, (aki maga a Krisztus, több szentírási hely szerint is,) és szeretnék örökké élni, de nem ebben a vér-tetves világban, hanem amit az ókortól kezdve több ezer éve ígér az „új teremtés*” által, Urunk Jézusban! Nem sürgetem válaszaitokat, ám ha van kikristályosodott mondandótok, ne várjatok vele az Utolsó Ítéletig, mert azt meg se érem talán, ha meg már föltámadunk, akkor nyertünk, s azzal automatikusan a bibliai teória igazolódik be.
Addig is jó, sőt jobb egészséget kívánok Családjaitoknak, keresztényi tisztelettel és szeretettel: Dénes

(Amelyikőtök nem akar esetleg nyilvánosan melegebb éghajlatra küldeni hitbéli fanatizmusom miatt, testvériesen megteheti levélben, megadom az email-címem: dendesden@citromail.hu)

Ui.: Kedves Ferenc! Te még nem is hívtál engem, én már kéretlenül is jártam verseidnél, úgyhogy képben vannak ám rajtad kívül mások is, s gondolom, nemcsak nálam, még ha nem is híreszteli ezt mindenki lépten-nyomon. - Ma már képesek vagyunk műholdakról megszámolni bőrkeményedéseinket a talpunkon, ha szabad ég alatt tartózkodunk, úgyhogy nyitott szívű alkotóként ki vagyunk szolgáltatva kissé egymás kíváncsiságának, aminek vannak napos, és persze lehetnek árnyékos oldalai, miként vannak az isteni Teremtésműnek is… De örök hála legyen Neki érte!

Lábjegyzet:
„Az igaz ember hitből él*.”: Galata 3:11 (Károly Gáspár fordítás)
Isten Szava/Igéje*: Jelenések 19:13/b; János 1:1/c (Új Világ fordítás, Katolikus (Békés-Dalos) fordítás)
„új teremtés*”: 2Korintus 5:17 (Csia Lajos fordítás)

Zsuzsa03022020. március 3. 16:27

Nagyszerű titokversedhez szívvel gratulálok.
Szép napot kívánok jó egészségben, békességben.

Szeretettel: Zsuzsa

donmaci2020. március 3. 10:55

Nagyszerű versedhez szívvel gratulálok. Józsi

feri572020. március 3. 10:39

Remek alkotást hoztál megint Dénes
Szívvel gratulálok.
Szeretettel várlak én is a versemnél
Üdvözlettel
Feri

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom