Szerző

Szabó Balázs

Életkor: 50 év
Népszerűség: 146 figyelő

Adatlap

Szerző figyelése

Vers

A verset eddig 812 alkalommal nézték meg.
Publikálás időpontja: 2014. augusztus 13.

Megosztás

Szerzői jogok

A vers utánközlése vagy átdolgozása csak a szerző engedélyével lehetséges.

Címkék

Ehhez a vershez még nem tartozik címke.

Kedvencnek jelölték (9)

Keress pénzt online kérdések megválaszolásával! (x)

Szabó Balázs

Gell(ének)nek Háza

Ballada

Előhang

Hol volt, hol nem volt... Kezdhetném
így is a mesémet,
- mit krónikás könyvekből a
zord idő kitépett- ;

Miképpen adták nevüket
falumnak, Gellyének,
ama dicső-sötét korban,
miről most regélek.

Akkoriban rendelte el
nagy királyunk, Mátyás:
"Felfegyverzett embereknek
tilos a kocsmázás!"

Hajdanán még Kis-Budának
hívták e helységet,
mígnem török portyák által
ízzé-porrá égett.

Kisnemesek éltek itten,
Tornyos és a Gellyén,
Nemes, Kis és Buday-ak
őket sem feledném.

Vatikánban Második Pál
uralkodott éppen,
s reformerek prédikáltak
szerte a vidéken.

Zalavári központja volt
Zala Vármegyének,
Kanizsai főispánról
szólnak feljegyzések.

Sok más mellett Egervári
ispán is felbukkan,
Toldi és a Kinizsi is,
mint ahogy megtudtam.

Így történt ez biz`, ha mondom,
reneszánsznak hála,
humanizmusban született
falu Gellénháza.

Hol volt, hol nem volt... Kezdődjék
hát, s ha véget érek,
akkor majd tán` ezt mesélik
gyermekiknek vének.

Első Ének

Kialuszik fáklyák lángja,
sötétben az utca,
Kis-Budában minden porta
fényszemét lehunyja.

Takaros kőházikóban
kicsi mécses ébren,
ide-oda bóklászik csak,
bolyong a sötétben.

Gellyén Előd mostanában
nehezen tér ágyba,
azt suttogja: - Fiú lesz biz` !
A világ meglássa!

Gyermeket vár, harmadikat,
hitvese Szép Rózsa;
férjeura, s két cselédje
gondoskodnak róla.

- Kettő a lány! Jó volna egy
örökös már végre!
- fohászkodik buzgón ma is
Istenhez az égbe.

Bölcsőt javít, farigcsálja,
gyorsan jár az ujja,
midőn szunnyadó nejének
mozdulatit` bújja.

Az Úr keze meg-megbotlik,
néha el-eltéved,
bicskájával sebet hasít,
felszisszen: - Most véged!

Ingujjából lehasít egy
vékonyka kis gyolcsot;
eszébe jut, mit szomszédja
a kocsmában mondott:

"Borral öblítsd le a sebed!
Orvosság az, hidd el!"
Meg is tölt egy iccés korsót,
s issza igaz hittel.

/"Barátból", és "jó tanácsból",
szőlőn a szem... annyi!
Maligán is akad bárhol,
kár is ezt tagadni! /

Rápillant a kalendárra
szokás szerint újra,
bepólyázza sebét, aztán
mécsesét elfújja.

Közeledik Szent György Ünnep,
a tavaszi munka,
Adófizetések Napja,
jobbágy, s nemes tudja.

Dézsmáért az egyház jön el,
kilencedért megye,
hadiadót behajtja a
királynak serege.

Fizet a pór kapuadót,
robotolnak sokat,
ajándékba visznek dénárt,
s aranyforintokat.

Van teher a magyar vállán
keményen és bőven,
dolgozik a szegény ember
egész esztendőben.

Kis időre búfelejtő,
vigasz minden ünnep:
szabad a tánc és a nóta,
a jókedv nem bűntett.

Eljövendőről álmodik
más is a vidéken,
napszámos a földön pihen,
ebek ház tövében.

Feltűnik egy kóbor macska,
átlépve tanyákon,
küszöb előtt állatnyelven
szállásért nyivákol.

Disznók makkról ábrándoznak,
közeleg az óra:
nemsokára kimehetnek
tölgyfavallatóra.

Künn a réten magyar szürkék,
hallik néha halk "Mú!" ;
valahol a messzeségben
eldörren egy ágyú.

Fegyverhangra megriadnak:
ember és az állat,
kutyák vonítása mellett
lőnek még vagy hármat.

Kialuszik fáklyák lángja,
elhallgat az utca,
állat s ember Kis-Budában
szemeit lehunyja.

Második Ének

Cirógat a nyári hajnal
- ébren alszik minden -,
Gellyén urat talpon éri
bő gatyában, ingben.

Bebújik a kisablakon,
kamra felől lebben,
asszonyt és a leányait
átöleli csendben.

Megérinti gyöngyfény ajkuk
- szemük meg-megrebben -,
hős-szerelmes kedvesét sem
csókolhatja szebben.

Nagy sietve visszaszökik
anyjához, a Naphoz,
nem sejti azt emberfia:
amaz vajon mit hoz?

- Kelj fel, Jancsi! - ordít nagyot
Előd a szolgának,
- Odakünn már arat a nap,
s rád várnak az árnyak!

Felugrik a riadt cseléd,
kelti párját nyomban,
Jolán az nagy ijedtségben,
azt sem tudja, hol van!

Napszámosok készülődnek,
sarujukat húzzák,
batyujukból kipotyognak
ódon kenyérmorzsák.

Szaladnak a kocsiszínbe,
van ott sok zsák, sarló,
befogják a két nagy ökröt,
s friss vizet kap négy ló.

Midőn üres szekerükkel
elhagyják a portát,
odakiált Előd nékik:
- Jó emberek, viszlát!

Szokás szerint int egy nagyot
Tornyos nemeseknek,
Ők hajnali íjászatra:
nagyvadakra mennek.

Kapufélre támaszkodva
jó darabig nézi,
miként tűnnek el a porban
Mátyásnak vitézi.

Tornyos család nemes címét
Hunyaditól kapta:
kutyabőrből készült levél,
viaszpecsét rajta.

Vitéz Tornyos hősként küzdött
oszmán hadak ellen,
rászolgált az adományra
eme harcos szellem.

Ellenben a Gellyén címét
nem vásárban vette,
se hőstettet, sem aranyat
nem adott helyette.

Ősi nemzet vére csorog
ereiben néki:
e büszke folyam szívét is,
s mellét is széttépi.

/Nemesek a származással
gyakran élcelődnek,
Vitéz urak szópárbajjal
támadnak Elődnek. /

Átkozott nagy nyugalomból
Rózsa hangja éleszt:
- Rohanj, Apjuk, segítségért!
Ne légy` már olyan rest!

Szalad gyorsan Gellyén Előd
"nemzetes" szomszédhoz,
Tornyos neje bábaasszonyt,
szülőszéket is hoz.

Összefutnak fehérnépek,
férfiak kizárva,
háznak ura odakünn a
baba jöttét várja.

Nem telik el fertályóra,
felsír a kis gyermek,
- Fiú! - kiált nagyot Előd.
- Hála Jó Istennek!

Család boldog, örvendeznek,
fiúnévre várnak,
- Hívjuk kölkünk... - mondja Előd,
- szentünkről: Istvánnak!

Nagy zajra az aratók is
néhányan bejönnek,
Előd büszkén kiált nékik:
- Mától egy hét ünnep!

Cirógat a nyári hajnal,
s csipát mos az élet;
Egész évben, kívül-belül
szegény nem henyélhet.

Harmadik Ének

Könnyes szellő nyaldossa a
Kis-Budai házat,
úgy tűnik a Nap magára
még sokáig várat.

Ősz telepszik a falura,
hűvös ma a reggel,
István üvölt bölcsőjében:
- Gellyén család, kelj fel!

Előd ébred legelsőnek,
készül Pupi hegyre,
itt az idő, hogy szőlőjét
végre ma leszedje.

- Egy mérföld a borospince,
nem több, csupán ennyi - ;
Cipót és húst vesz magához,
legyen mit megenni.

Kulacsát nem tölti tele,
van óbora bőven,
útközben, ha megszomjazna:
forrás a dűlőben.

Imát mond a családjáért,
s felköti a kardját,
visszaköszön az ajtóból:
- Kisasszonykák, viszlát!

Hegymenetben, messzi ködben,
feltűnik egy alak,
hamar odaér Elődhöz,
nem megy amaz, szalad.

- Hova sietsz ismeretlen?
- Gellyén Előd rászól;
- Közel jár az` veszedelem
- válaszol a vándor.

- Mohamednek parancsára
lovas hadak jönnek!
Gyalázzák és leigázzák
a Szent Magyar Földet.

- Saját szemem tanú rája:
a portyázó oszmán
lerombol és rabláncra fűz,
felgyújt mindent Hasszán!

Szablyájához kap most Előd
a váratlan hírre:
"Nem félek én a szultántól,
senki azt ne higgye!"

Ilyenféle gondolatok
kavarognak benne,
erősen szorítja kardját,
mintha oszmánt verne.

Eszébe tör kicsi fia,
asszonya, s két lánya.
"Megmenteni a családot!"
Ez most legfőbb vágya.

Összeszedi pereputtyát,
élelmet és fegyvert,
viszi őket a rejtekhez,
mit ősöktől ismert.

Ott a barlang Pup lábánál,
kis-budai tudja,
gyűlik öreg, nő és gyerek,
török elöl futva.

Gyenge Nap már lemenőben,
megjelenik Hasszán,
maga mögött pusztulást és
hullahegyet hagyván.

Rabszolgákat húz a láncon,
nem ember ez már rég,
habzó szájú veszett kutya,
olyan ez a rút bég.

Szpáhik jönnek lovassággal,
tódul a sok török,
fröcsög a vér, üvöltenek:
- Viszek! Rablok! Ölök!

Előd vágja turbánerdőt,
s mellette hű társi,
nem fordítanának hátat,
jöhetne most bárki.

Körös-körül Mohamednek
vérszemei néznek,
sárkányoktól sem futnának
meg a hős vitézek.

Maroknyi kis magyar csapat,
elvéreznek gyorsan,
földön fekve Gellyén lova
utolsókat horkan.

Nem marad más Kis-Budából,
csak hatalmas fáklya,
keresztények égő lelkét
Isten tán` meglátja.

Hasszán bégnek nem elég ez,
kevesli a sarcot,
könyörtelen lelkülete
nem visel álarcot.

Utasítja embereit:
- Keressétek nyomban!
Hova tűnt a falu népe?
Asszony, s gyerek hol van?

Szétszélednek a törökök,
pislákol a félhold,
élők nem kerülnek elő,
csupán néhány félholt.

Dúlva-fúlva odébb áll a
fosztogató horda.
- Visszajövünk még az idén!
- bugris bég ezt mondja.

Vörös lángnyelv nyaldos minden
kis-budai házat,
úgy tűnik, a rend magára
még sokáig várat.

Negyedik Ének

Pup hegy alatt, rejtekében
rettenetes csönd ül;
tisztán hallik az is, ahogy
a haraszt megzördül.

Lovas jár a leveleken,
nem szarvas, mint máskor,
egy termetes török basa
olvas út porából.

Követte a saruk nyomát
Kis-Budától eddig,
tölgy és avar rejti el a
magyart egytől-egyig.

Hosszan keres, hallgatózik,
ámde mindhiába,
beleszúr a tüske-bozót
Allahnak fiába.

Halk zörejt hall a sötétben,
visszafordul rögtön,
ijedtében arra gondol:
"Vadkan fel ne lökjön!"

Pup hegy alatt, barlang mélyén
iszonyatos csönd ül,
Gellyén fiú pici szája
nagy sírásra görbül.

Panaszkodik babamódra,
enne már a szentem,
anyja veszi kebelére,
szoptatja is menten.

Ám a kisded tovább ordít
- nem csak éhes, fél is - ;
lánytestvére csitítgatja...
elhallgat most mégis.

Aztán rákezd megint István:
- Oá! - sír-rí újra,
Rózsa hosszan eltűnődik:
"Mit csináljon?"... Tudja:

Takarót vesz kézbe, amit
ráterít fiára,
úgy tűnik, hogy meg is nyugszik
ettől nagy sokára.

Rászorítja lurkójára
paplanját az asszony,
egyre jobban nyomja reá,
hogy csendben maradjon.

Kiabálna a kis kölök,
fuldoklik és szenved,
hisz` levegőt nem tud venni,
a ruha nem enged.

Rajta tartja jó darabig
Istikének arcán:
"Tán nem hallja pici hangját
odakünn Nagy Hasszán!"

Összefolyik lenn az idő,
nem érzi azt Rózsa,
hogy csak néhány perc tellett el,
avagy fertályóra.

Nem hallik már odafentről
dübörgés és zörgés,
vele együtt megszűnik a
gyermeki nyöszörgés.

Édesanya fiáért nyúl,
felkapja karjába:
rázogatja, szólongatja,
ámde mind hiába.

Szája lila, szeme zárva,
nem mozdul a gyermek,
meghalt bizony gyümölcse a
Gellyén szerelemnek.

- Megöltem a Drága Szentem!
- suttogja az asszony,
- Büntetésül Isten engem
helyben elhamvasszon!

Fájdalomtól összecsuklik,
zokog szegény Rózsa,
falubeli vigasztalja:
- Nem tehetsz Te róla!

Két kisleány riadt szemmel
tekint az anyjukra:
"Mit tegyenek?" Ijedtükben
egyikük sem tudja.

Pup hegy alatt, könnyek között,
szívek mélyén csönd ül,
tisztán hallik, ahogy a gyász
lelkekben megrezdül.

Ötödik Ének

Dísztelen fakoporsón a
hideg hant megkoppan,
fagyos szél fú, esik a hó,
szakad egyre jobban.

Kis-Budában nagy bánat van,
gyermeket temetnek,
István lelkét ajánlják fel
irgalmas Istennek.

Imádkoznak Máriához,
keresztet is vetnek.
Énekelnek Jézusuknak
és a Szent Lelkeknek:

"Aludj, aludj, árva fiú!
Könyörgünk Teérted;
körülötted a háború,
de Te már nem érzed!

Ébredj, ébredj, Isten fia!
Karukat kitárva,
mindenki a megváltását
Jézusunktól várja!

Aludj, aludj, drága gyermek!
Vár fönn Urad rád ma!
Néked és a többi szentnek
legyen nyugodt álma!"

Rózsa zokog feketében,
lányai mellette,
könnytől ázott, kedves arcát
kezébe temetve.

Gellyén Előd törött lábbal,
bekötözött fejjel
görnyed fia sírja felett;
s kérdi: - Mért` hagytál el?

Hazaindul Gellyén család,
azaz hazamenne,
ha meg volna kisfalujuk,
és a kőház benne.

Kis-Budát a török horda
földdel szintbe tette;
összefog a magyar ember,
épít mást helyette.

Új utcában, új házakkal,
új név: Gellyénháza,
Együtt régi Kis-Budával,
új jövőjét várja.

Pupi hegynek lábainál,
föld alatt keresztek,
elfeledett (h)ősök, akik
végleg megpihentek.

Dísztelen fakoporsóban
István a kisgyermek:
életét és nevét adta
szép zalai helynek.

Utóhang

Gellyén ősök nevét hordják
azok a Gellének,
akik köztünk a faluban,
avagy távol élnek.

Egytől tudom ezt a mondát,
versbe szedtem néktek;
nem várom el tőletek, hogy
balladám higgyétek.

Hogy született Gellénháza,
a jó Isten tudja,
ha valaki mást mesél majd,
megírom tán` újra!

/Ma is, mikor gyermeklélek
távozik a Földről,
azt kérdezzük mindnyájan
a hatalmas Istentől:

"Mondd meg, Atyám, mért` büntetted?
Vajon kinek vétett?
Mondd, odafönn mért`
született ily szörnyű ítélet?"/

2014. augusztus 20.

Hozzászólás írásához regisztrálj vagy lépj be!


benmar(szerző)2014. december 15. 20:49

@zserevay: Köszi, hogy erre jártál! :) Boldog Karácsonyt!

zserevay2014. december 15. 18:13

Szivvel gratulálok !

benmar(szerző)2014. augusztus 17. 07:26

@Steel: Neked is hálás vagyok a figyelmedért! Jó egészséget és sok örömet kívánok gyermekedhez!
@BenMar

Steel2014. augusztus 16. 22:43

Istenem, gyönyörű ez a vers, annyira megrázott a vége újdonsült anyukaként, el nem tudom mondani...mégis valami csoda ahogy megírtad, végig, és az utolsó pár sor már könnypotyogtató...
Elnézést az érzelmi megközelítés miatt!
Minden tekintetben egyébként is míves, kiemelkedő!

benmar(szerző)2014. augusztus 16. 09:20

@kistenkes: Neked is köszi!
@BenMar

benmar(szerző)2014. augusztus 16. 09:19

@GKinga: Köszönöm neked is a figyelmet! Hát igen a terjedelem... :) Egy hónapos ''kutató munka'' - de jól hangzik! - után ( pl. internet, könyvek, online Zala Megyei Levéltár ) íme a végeredmény! Köszönet többek mellett Gellén Jenőné (Hajnalkának) és kedves férjének!/ Szerettem volna egy - lehet, hogy csak számomra létező – űrt kitölteni, vagyis némi ősi mesével ötvözve, a lehető leghitelesebb történelmi tények (középkori Zala 1450-1490) mellett a falum keletkezésének emléket állítani. A monda szerű történetet egyébként fura módon nem a lakhelyemen, hanem attól távol, Budapesten hallottam egy Gellénházáról már sok-sok éve elköltözött Gellén családtól. Élmény volt szembesülni azzal, hogy a szülőföldjükről elköltözött, vagy távol élő embereknek mennyire fontos a szülőföldjük hagyományaihoz való ragaszkodás, kötődés ami némely esetben talán még sokkal erősebb is, mint az ott élőké....
Üdv! @BenMar

kistenkes2014. augusztus 16. 03:45

Szép baadádhoz szívvel gratulálok, Frici

GKinga2014. augusztus 15. 23:33

Hát ez nem semmi. Elôször azt hittem, nem is te írtad, hanem bemásoltál ide valami régi krónikás történetet. Eszméletlen, a terjedelem, a megfogalmazás, az ízes magyar szavak, a falusi képek, ahogy valóban lehetett.

benmar(szerző)2014. augusztus 15. 13:10

@Kicsikinga: Hálás Köszönet!
@BenMar

Kicsikinga2014. augusztus 15. 10:37

Érdekes volt, és olyan jólesőn ''ízes''.
Köszönöm szépen, az értékes kis mondát, amit én bizony elhittem!
De el ám!

benmar(szerző)2014. augusztus 14. 11:58

@Vargazlajos: Szintúgy köszönöm neked is az olvasást!
@BenMar

Vargazlajos2014. augusztus 14. 10:10

Kis Buda, Gellénháza, törökdúlás, gyermekhalál.
Sokat tanultam szép balladádból.
Szívvel gratulálok. VZL

benmar(szerző)2014. augusztus 14. 07:26

@kterezia: Neked is köszönöm!
@BenMar

kterezia2014. augusztus 14. 07:21

Terjedelmes, élvezetes remekmű!

benmar(szerző)2014. augusztus 14. 07:16

@fiddler: Köszönöm! Tudom nem egyszerű a hossza! :)
Baráti tisztelettel: @BenMar

fiddler2014. augusztus 14. 06:43

Gyönyörű! Gratulálok!
Laci

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom