DanyiDenesDezso

Teljes név:Danyi Dénes Dezső
Életkor:68 év
Nem:férfi
Családi állapot:özvegy
Lakóhely:Gesztely
Foglalkozás:nyd, de Lányomban nőként is élek Feleségemmel, Ő 41 évet élt
Születésnap:1955. február 12.
Blogok:Egy Isten - egy időkapu , Csodálatok, Zrínyitől József A-ig Jehova imádatában, Pogány keresztény ünnepek , A flow-elmélet, Küzdelem az élet

Regisztráció időpontja:2019. október 1.

Népszerűség:42 figyelő

Publikált versek:20
Kedvenc versek:144
Hozzászólások:647

Előhang

Érintsd ajkaidat úgy a vershez
mintha érintenéd borral telt kehelyhez,
hideg karsztforráshoz, tiszta hópehelyhez,
hogy folyjon a vers a szomjas nyelvhez!

Hajolj a versre rá, miként a lányra
hajolsz, ki szerelmedet vágyva
arra vár csak szirmait kitárva
hogy rád csukja őket izzón és vigyázva!

Tápláld a verset, adj enni a dalnak!
Dobd magad tüzére sercegő gallynak!
Amikor szívednek már csonkja se látszik
benned a költemény nagy szíve parázslik!


Mottó
Tudjuk, nem minden költemény* vers, és nem is minden vers* költemény. A Bibliát* például versekbe szedték ugyan és nagyrészt magasröptű költőiséggel írták, mégsem csupán egy szép formába öntött, szentségben ihletett és lenyűgöző elmeszülemény, hanem maga a fölséges ISTENI, - és a szomorú emberi Valóság!... az írásművészet Földhözragadt, mégis töretlenül szárnyaló, ókori, időtlen Csodája!... Megfoghatatlan és Éltető Szellemiség!... egyben a Testetöltött, tapintható Igazság is - a mi Urunk Jézus Krisztus által!...káprázatos, de egyelőre még tetszhalott világunk üdvösségére…

/Lábjegyzet * pl.: haj-költemény, virág-, ruha-, épületköltemény, autó-, torta-költemény, stb.
* vers: írott karakterekből álló, tartalmától független, nem föltétlenül művészeti jellegű, többféle kommunikációs, szerkezeti forma. Ám figyelmeztetésként álljon Arthur Rimbaud epés vers-jegyzése azokról a költőkről/versírókról, akik belső tűz, (pátosz,) emelkedettség, szociális, ill. személyi/társadalmi indíték, vagy a legalapvetőbb líraiság, esetleg magasabb rendű értelmi, érzelmi célok nélkül „szedik rímbe fajtáit a burgonyakórnak”.
* „A héber-keresztény bibliai papirusz- és pergamen-tekercsek, majd kódexek régebben folyamatos szövegét az áttekinthetőség érdekében szerkezetileg tagolták. Ez első lépésként azt jelentette, hogy az 1228-ban elhunyt canterbury érsek, Stephen Langton az iratokat fejezetekre (részekre) osztotta. Majd évszázadokkal ezt követően az egyes fejezeteket versekre bontották. Az Ótestamentum kapcsán ezt a munkát (az 1541-ben meghalt) Santes Pagnino, az Újszövetséget pedig 1551-ben Robertus Stephanus (Estienne) nyomdász és tudós osztotta számozott versekre, így könnyítve meg a Gutenberg idején még 4, azóta már 1 kötetbe is beleférő, kb. 1500 oldalas Szentírás nyomtatását és használatát is. (net)/

Bemutatkozás
Autodidakta autós didakt-ka: önképző, autóval is rendelkező tanulója-tanítója-alkotója vagyok magamon kívül másoknak is, poétai kivitelben, az egyetlen élő, igaz Isten, Izrael Szentje, JHVH kegyelméből, az Ő egyetlen nemzett Isten-Fiának, s Megváltóvá tett, és lett Krisztus JÉZUSnak vérében, és Istenségében való hitünk által.
- Az Ő irgalmukból ötödik lépcsős* (katolikus, református, testvér-gyülekezetes, Jehova tanúja,) resztoránus* fideista* (resztofid) keresztyény lehetek... Hatvannégy éves koromig – remélem, nem genetikai okból – államilag elismert keresztény vallásszervezetbe végleg beépülni nem tudó mezei hírvivő, hitvalló, bizonyságtevő, tanúskodó hívő vagyok. (Bizonyosan létezik ISTENNEK a világ számára láthatatlan egyháza/eklézsiája is, bármely vallásfelekezetből, vagy azokon kívülről is származható tagsággal, ami a Szentírás szerint az Atyaisten és a Fiúisten egybehangzó szubjektív jóváhagyása* által remélhető és nyerhető csak el, a Szentszellemük objektív vizsgálata* után.)

/Lábjegyzet:

ötödik lépcsős*: „A kereszténységnek ez a 20. század végi posztmodern szétszedési és összerakási folyamata takarja a „fejlődő egyház” fogalmát, amiről nem feltételezhető, hogy valaha is egy egységes keresztény mozgalommá vagy tényleges egyházzá fog fejlődni. (A kereszténység az újkorban c. szócikk, Wikipédia)
resztoránizmus*: „Olyan keresztény mozgalmakból álló vallási irányzatok összessége, amelyek a protestáns, katolikus és ortodox keresztény felekezeteket meghaladó, emberi hagyományok előtti, eredeti és hiteles teológiai és vallási gyakorlatokhoz való visszatérés megvalósítását hirdetik. A resztoránus motívumok legkorábbi megjelenése az anabaptista mozgalmak idejére tehető, amelyekhez teológiai és motivációs elemeiben hasonló. (net)
fideizmus*: „Idealista világnézet, amely a vallást, a hitet a tudomány elé helyezi, és védelmezi. A 19. század végén Párizsban bukkant fel, a református teológiai fakultásokon. 1877. után A. Sabatier és E. Ménégoz prof-ok alapították. Azt hangoztatja, hogy a tanok és hitvallások szimbólumai csupán a hitnek, az üdvözülés (megmentés) pedig nem ezek pontos ismeretén, hanem az őszinte meggyőződésen alapszik. (net)
az Atyaisten és a Fiúisten egybehangzó szubjektív jóváhagyása*: „Senkiben sincs meg az Atya, aki tagadja a Fiút. Aki vallást tesz a Fiúról, abban az Atya is megvan.” (1Ján.2:23 Károly ford.)
a Szentszellem objektív vizsgálata*: „…a Lélek mindeneket vizsgál,…” (1Kor.2:10, Károly ford.) (Még teológiai vita tárgya a Lélek, és/vagy Szellem szó használata a különböző igehelyeken, mert a kettő nem ugyanazt jelenti, csak olykor ugyanarra vonatkoztatják)

Amire büszke lehetek
A „Jobb későn, mint soha” elv alapján, 60 éves koromra végleg beláttam, nem vagyok isten, - csak (ha igyekszem,) legföljebb "hozzá is lehetek hasonlatos", az 1Mózes 1:26, és a 82. Zsoltár 1-8. verse szerint is. Csupán ez éltet tehát, mivel ebben az árnyékvilágban megtapasztaltam annak a mondásnak a súlyos igazságát, hogy "egyedül az árnyékunk marad hű hozzánk életünk végéig", - persze csak az Egyedüli Igaz Isten után, mert a Szentírás szerint "HŰ AZ ISTEN", "Aki még annyira sem változik, mint az árnyék"! /1Korintusz 10:13, Jakab 1:17/

Munkahely

Foglalkozás
Elsősorban költő (poeta par excellence), - 1972. óta. De szükség szerint bármivel foglalkozom, Assisi (sok katolikus, hogy ő szent) Ferenc bölcsessége alapján, miszerint "Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és máris azt fogod tenni, ami lehetetlen!”

Szakértelem
Mindahhoz értek, amire képesítenek, mert "Az ember tudatlannak születik, nem hülyének. - Hülyévé a rossz tanítás teszi!" - Bertrand Russel filozófus szerint is. Albert Einstein ezen is túl azt állítja, minden ember zseni. Ám ha egy hallal elhitetik, hogy ő tehetségtelen, mert nem tud pl. fára mászni, akkor az a hal ebben a tudatban élheti le az életét, holott zseniálisan cikázik a vízben, s lélegzik kopoltyúval, - amikhez beskatulyázói esetleg totál zoknik…

Beosztásom
Átlagos működésű, érettségizett, főiskolai tanulmányaimat az ihletszerű befolyásoltság miatt lassan 50 éve halogató, de az Élet Valóságegyetemén professzionalizálódó, közepes méretű és műveltségű családapa, 1-2 evilági szakmával, 1955 – től.

Munkahelyek
Munkáltatóm a Teremtő Atyaisten (Eloah): JHVH/Jahveh/Jehovah. (Jézus Krisztusunk (Elohim,) Atyja, Ábrahám, Izsák és Jákob barátja, stb.) (5Mózes 6:4, 1Mózes 1:26-31) Első (jelenlegi) földi életemben, önhibámon kívül több munkahelyem is volt, de majd első halálom után már az Isten MUNKÁja lesz, hogy HELYet készítsen nekem is föltámadásunk után az újjátett Földön, ha erre méltónak tart. (Jelenés 21:5, Ézsaiás 65:22) Én persze vágyom rá! Majd meglátjuk! - halljuk mi is, süketek, hogy ezt harsogják már a vakok is: Majd meglátjuk! Ha ott lehetünk!!!!

Iskolák
Iskolákba, és iskolákban is jártam. (…Tehát izmusokban, hitekben, mozgalmakban, barátságban, szerelemben, vallásokban, válásokban, művészetben, tudományban, sportban, betegségben, igazság-keresésben, hazugságok megtalálásában, stb.)

Utóélet
Mindezekről nemcsak orvosi diagnózisaim, hanem szépirodalmi látleleteim is vallanak:
1 már kiadott könyv (Arannyalhímzett bilincsek című verses-prózás kötet, 2002.) Miskolcon, és
1 még kiadatlan könyv (Óh, Béke:... Armageddon! című, szintén verses-prózás kötet) kéziratban.

Megjegyzés 1 mondat erejéig:
Aki engedi, meghallgatom, elolvasom, de késhegyre-menően nem vitázom (mondott/írott) szöveget nem értő, vagy érteni nem akaró, teljesen másképp magyarázó, netán elferdítő, esetleg funkcionális analfabéta emberekkel, - még ha több szakmával, diplomával, doktorátussal, főiskolai vagy állami, művészeti, tudományos oklevéllel, címmel, díjjal és elismeréssel, s bármilyen múlékony/jótékony/kártékony evilági/szervezeti/vallási kitüntetéssel, hatalommal is rendelkeznek, mert az ilyeneket valószínű nem a másik ember, vagy Isten, - esetleg új gondolatok megértésének jó szándéka vezérli, hanem a szellemiségükbe oltott program, téves eszmerendszer, vélt/valós sikerélmény, tanult tehetetlenség/kontroll-vesztettség által föllépő korlátoltság, - amit a 20(-21.) századi Martin Seligman pszichológus tanár diagnosztizált kutatásai során, hol pozitív, de inkább negatív előjelű (kór-)tünetként.

Legnépszerűbb verse: Isteni maradj! 21 kedvenc

Legújabb verse: Az 2023. április 9. 14:20

Legújabb kedvence: Mint a kalász... (Kalmár Kriszti) 2023. június 1. 14:44

DanyiDenesDezso letiltotta a személyes üzenetek fogadását, ezért üzenetküldésre nincs lehetőséged.

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom